Förtroendet för SVT har rasat

Falska nyheter genomskådades Något har hänt det senaste året. I årets upplaga av den populära Förtroendebarometern framgår det att både SVT och SR tappat mycket av det förtroende de tidigare haft hos folket. SVT svarar nu med att kräva att Förtroendebarometern ska läggas ned.

Den så kallade Mainstream-media (regimens media) i Sverige har länge brottats med stora förtroendeproblem. Exempelvis har bara 1 av 10 medborgare förtroende för Bonnierfamiljens flaggskepp Expressen. Sammantaget har 1 medborgare av 3 förtroende för "nyheterna" som Mainstream-media publicerar.

Ett undantag har tidigare varit public service, det vill säga SVT och SR, som haft uppemot 80 procent förtroende. Men den tiden verkar nu vara förbi. Både SVT och SR störtdyker i förtroende, och är nu nere på runt 60 procent.

Det minskade förtroende har sannolikt samband med de Falska nyheter som SVT och SR publicerat det senaste året, uppenbarligen i politiskt korrekt syfte. Det har gått så långt som att utländsk media nu kallar Sverige för en "fasciststat" där svenskar som inte håller med om den politik regeringen driver genom sin statliga media "fängslas för åsiktsbrott".

Den upptrappade konflikten med Moderaterna har sannolikt också sänkt förtroendet för SVT/SR. Moderatledare i Norrland har bland annat krävt att SVT och SR ska förbjudas på Internet.

SVT:s desperata svar på undersökningen är nu att man kräver att den årliga Förtroendebarometern ska läggas ned. Detta gör SVT på sedvanligt manipulativt sätt genom att publicera en artikel där man låter en "forskare" oemotsagt driva åsikten att den misshagliga undersökningen ska läggas ned. Att det egentligen är SVT som tycker så är dock roande uppenbart.

Bara 1 av 3 medborgare har förtroende för Sverige, riksdagen och regeringen

Det har det senaste året talats mycket i media om hur förtroendet för Polisen har minskat. Och undersökningen visar att det har rasat och att nu bara varannan medborgare har förtroende för Polisen.

Men samtidigt visar undersökningen att bara 1 medborgare av 3 nu har förtroende för svenska staten, regeringen och för riksdagen. Så sent som 2010 hade 2 av 3 fortfarande förtroende för dessa institutioner.

En samhällelig institution som har ännu lägre förtroende än riksdagen är Migrationsverket, som bara 1 medborgare av 10 nu har förtroende för.

Det företag som lyfts fram som att ha minst förtroende bland folket är PostNord, som det senaste året nästintill utraderat sitt förtroende efter en politisk HBTQ-kampanj.

Bland partierna har alla uselt förtroende. Inget parti gillas av mer än 3 av 10 medborgare. Sämst tycker folket om Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

När det gäller människorna i Sverige har "folk som bor utanför storstäderna" överlägset störst förtroende. Exakt vilka egenskaper dessa mer pålitliga medborgare har som gör dem så mycket mer pålitliga visar dock inte undersökningen.