SR startar ny kampanj mot Brexit

Motarbetar demokratiska beslut Sveriges Radio har återigen startat en politisk kampanj mot ett demokratiskt beslut. Orsaken är att Storbritanniens premiärminister Theresa May lämnat in Storbritanniens utträdeskrav till EU, i enlighet med den folkomröstning som företagits. Journalisterna hade hoppats att politikerna i Storbritannien skulle vägra lyda folkomröstningen och i sin besvikelse över att så inte skett tar man nu till gränslösa metoder.

Skattefinansierade regimmedian Sveriges Radio (SR) har startat en ny mediakampanj mot Brexit, Storbritanniens utträde ur EU. Brexit fattades genom en direktdemokratisk folkomröstning vars resultat SR flera gånger tidigare har motsatt sig.

Den senaste kampanjen mot det demokratiska beslutet bedrev SR just efter det för många journalister överraskande valresultatet. Då visade en granskning som Fjällsjö Nyheter gjorde att både SR, SVT och Mittmedia bedrev en systemetisk propagandakampanj där man bara intervjuade motståndare till valresultatet.

När SR:s, SVT:s och MittMedias intervjuer sammanställdes, och det visade sig att journalisterna bara hade intervjuat väljare som röstat på det politiska alternativ journalisterna själva öppet förespråkade i sina artiklar, blev resultatet komiskt och ett underkännande för mediernas påstådda roll som opartiska granskare.

Fenomenet med att journalisterna underkände och kampanjade mot medborgarnas demokratiska beslut upprepades sedan strax därefter i samband med att Donald Trump vann presidentvalet i USA. Även denna valseger var lika oväntad för landets journalister, som länge levt i en bubbla långt ifrån den verklighet vanliga medborgare lever i.

En tidning som gick emot strömmen var Jakt & Jägare, som publicerade en artikel skriven av Sverigedemokraterna där partiet hävdade att Brexit skulle vara bra för jakten i Sverige. Argumentet var att folket i Sverige skulle kunna få mer att säga till om över sig själva om EU försvagades.

"Slutet för mänskligheten" när väljarna inte röstar som media vill?

Den senaste proapgandakampanjen mot Brexit har startats av SR på grund av att Storbritanniens premiärminister Theresa May nu lämnat in den formella ansökan till EU om ett utträde ur unionen. Många journalister har tidigare föreslagit att makthavarna i Storbritannien helt enkelt skulle strunta i folkets demokratiska beslut i folkomröstningen, såsom makthavarna i Sverige brukar göra.

Liksom i de förra kampanjerna mot Brexit väljer SR att bara intervjua medborgare som har samma åsikter om Brexit som journalisterna har. Den nya rubriken journalister kommit på för att beskriva folkets demokratiska beslut är: "Det är ganska vansinnigt".

Denna oseriösa "nyhets"-rapportering följer mönster i de tidigare nämda politiska kampanjerna där man använt formuleringar som "Slutet för mänskligheten", "Mitt hjärta går i tusen bitar", "Det är kaos", "Chockad länsbo" och "Min fru gråter, det är skrämmande", när väljarna röstat tvärtemot vad journalisterna och deras ägare krävt.

Genom att journalisterna bara intervjuar den ena parten i frågan och själva bara lägger fram denna sidas politiska argument gör sig journalisterna inte bara till en part i målet, utan till ett hinder för att demokratin ska kunna fungera.

Läs mer om samma ämne