Mängder med bilar brändes upp över hela Norrland

Många samhällen drabbades Över hela Norrland har under natten bilar bränts upp och containrar satts i brand. Bland annat har Sidsjö, Birsta, Timrå, Bergeforsen, Sundsbruk, Sveg och Holmsund drabbats. Även i södra delen av Sverige har många attentat skett.

Det har varit en hektisk natt för räddningstjänsten i stora delar av Norrland. Många bilar brändes upp i natt och brottstypen verkar har spridits från de större städerna och drabbar nu även mindre samhällen. Även flera containrar tändes eld på, antagligen i samma syfte som bilarna.

Bland annat eldades en bil på parkeringen i Birsta i Sundsvall i Medelpad, och även Sundsbruk utsattes för ett bilbrandsattentat. I Härjedalens centralort Sveg förstördes en bil på grund av en misstänkt anlagd brand och på morgonen hittades en övertänd bil i Holmsund utanför Umeå i Västerbotten

I Sidsjö i Sundsvall tändes en container på och i Timrå sattes flera containrar i brand, en container vid ishallen, samt containrar vid skidstadion och på Industrigatan i Bergeforsen.

Vid Nordichallen i Sundsvall krossades även rutor på ett 40-tal bilar.

-Det är typiska brott som är svåra att utreda eftersom vi inte har så mycket att gå på, säger Jan Bellander på polisen i Region nord.

Uttalandet tyder på att åklagaren kommer att lägga ned utredningen inom några dagar, och att Polisen inte kommer att utreda brotten.

Bilar eldades också upp under hela natten i södra delen av Sverige. Bland annat i Norrköping, Nässjö, Ulricehamn, Linköping, Motala och Eskilstuna. På vissa orter eldades flera bilar upp samtidigt. I exempelvis Malmö tändes fyra bilar och en moped på.

Bilbränder ökar med 1 000 procent på 10 år

Bilbränderna har de senaste 20 åren ökat mycket kraftigt i hela Sverige. I exempelvis Uppsala skedde omkring 5 bilbränder om året på 90-talet. På tio år ökade sedan bränderna med över 1 000 procent och sedan 2009 har bilbränderna pendlat mellan 51-84 stycken varje år. I Malmö brändes nästan 300 bilar upp förra året.

De statligt betalda forskarna är noga med att påpeka att bilbränderna inte beror på kultur, utan på utanförskap. Det vill säga att man på grund av främst sociala faktorer inte identifierar sig med majoritetskulturen. Istället skapar man en egen kultur med egna normer och värderingar.

I princip är utanförskapet en egen kultur, men grundproblemet antas vara de sociala förhållandena. De sociala förhållandena påverkas i sin tur av både arv och miljö. Exempelvis kan det spela in hur begåvad man är, föräldrarnas sociala status och vilka resultat man presterar i skolan. En annan sak som spelar in är givetvis makthavarnas politik, som med åren blivit alltmer nyliberal.

Läs mer om samma ämne