M: ”Zonförbud” ska stoppa knarkhandeln

Förbjudna zoner där bara hederliga människor får vistas i, och där alla kriminella (oavsett om de är dömda eller inte) kastas ut. Det är Moderaternas nya förslag för Sundsvall. Även Sverigedemokraterna uttalar sig positivt om ett zonförbud - om hela Sverige ingår i den zonen.

No go-zoner, Skräpytor, Döda zoner och nu Zonförbud. Det Nya Sverige kräver nya ord för att beskriva samhället. Men trots att samhället enligt makthavarna blir bättre och bättre är alla de nya orden som ska beskriva det nya samhället negativa till sin karaktär.

Narkotikahandeln och drogproblemen har ökat markant i Norrland de senaste åren. Mörkertalet är stort, men på vissa platser har det blivit uppenbart att samhället är på väg nedåt. Ett sådant ställe är Västernorrlands största knutpunkt Navet, en busstation i Sundsvall som tagits över av kriminella.

-Polis ska kunna säga till personer som till exempel sysslar eller är inblandade i narkotikaförsäljning att de inte får vistas i området. Då kan man bötfälla dessa personer och ta bort dem från området, säger Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé.

Zonförbud ska den nya lagen kallas. Det är menat att Zonförbud ska vara en sorts omvänd No go-zon. Istället för att bara kriminella och deras anhöriga får vistas i området ska alla utom kriminella och deras anhöriga få vistas i området.

Moderaterna i Sundsvall har tidigare krävt att få anställa kommunala poliser för att bekämpa kriminaliteten i centrala Sundsvall. Detta eftersom den vänsterextremistiske rikspolischefen Dan Eliassons poliskår öppet medger att man lämnat över zonen till kriminella.

Den från Stockholm styrda politiken har gjort Sundsvall till en stad där knarkhandeln nu sker öppet på gatan, fylleslag sker regelbundet mellan olika folkgrupper, och förvirrade människor springer runt nakna utan att någon gör något.

Som vanligt numera stödjer Sverigedemokraterna Moderaternas förslag, med förbehållet att man vill göra hela Sverige till en skyddad zon.

Om förslaget genomförs innebär det en kapitulation av samhället i drogfrågan. I praktiken (i allt annat än ord) ger man upp ambitionen att förebygga drogmissbruk. Istället för att lösa problemet genom att skapa ett samhälle som människor tycker är intressant att leva i utan knark ger man sig på symtomen, genom att flytta problemen till undanskymda platser.

Förslaget är en fingervisning om hur makthavarna föreställer sig det framtida Sverige. Obekväma människor kommer på tveksamma grunder att pekas ut och förbjudas vistas i vissa "zoner", som ska vara förbehållna vissa grupper av människor. Resten av samhället, de delar som finns utanför de "Förbjudna zonerna", kommer att överlämnas i de kriminellas händer.

Läs mer om samma ämne