Intensivvården i Kalix läggs ned

"Befolkningen är i upprorsstämning" På tisdagskvällen hölls ett informationsmöte med 800 deltagare i Folkets hus om vilka konsekvenserna blir om intensivvårdsplatserna på Kalix sjukhus avvecklas. Liksom i fallet med Sollefteå sjukhus är planen från ledningens sida sannolikt att lägga ned sjukhuset genom att sabotera vitala delar av verksamheten. Delar som behövs för att de övriga delarna ska fungera.

Befolkningen i östra Norrbotten är i upprorsstämning över Norrbottens läns landstings planer på att lägga ned intensivvården i Kalix. Enligt personal kommer landstingsledningen att orsaka människors död genom att lägga ned avdelningen.

-Det vi vet med säkerhet är att folk kommer att dö efter vägarna om förslaget går igenom, säger Annica Brännström som är sjuksköterska och kontaktperson för Sjukhuskampen.

-Man har sedan femton, tjugo år tillbaka i tiden använt sig av ett centraliseringskoncept inom landstinget, jag tycker det är dags att byta tankesätt. Dom små sjukhusen är mest kostnadseffektiva och patientsäkra, säger Brännström.

Som Fjällsjö Nyheter tidigare berättat är landstingskrisen medvetet skapad genom systematisk underfinansiering av vården. All landstingsvård i Sverige är nämligen beroende av att staten skjuter till extra pengar. Vården kan alltså inte fungera bara på landstingsskatten. Trots att staten har till synes obegränsat med pengar, att lägga på exempelvis polisen och migrationsverket, vägrar Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ge de gemensamt ägda sjukhusen de pengar som krävs för att ge alla Norrlänningar en bra och fullgod vård.

Anledningen till att Socialdemokraterna medvetet underfinansierar vården är sannolikt att man vill göra med sjukhusen som man redan gjort med assistansverksamheten, HVB-hemmen och asylförläggningarna: Sjukvården i Sverige ska privatiseras, säljas ut till utländska företag, och svenska skattebetalare ska sedan betala in sina skattepengar till dessa företag.

Som i det gamla adelssamhället. De som inte vill betala skatt till företagens vinster bussar man sedan polisen på.

-Sunderbyn är redan överbelagt. Finns inte mer kapacitet där. I Kalix har vi 50 vårdplatser på medicinkliniken där vi sköter om Sveriges mest sjuka patienter. En tredjedel av dem är ofta i behov av intensivvård, säger Ivo Savinc som är överläkare på Medicin-Rehabkliniken.

Många oroar sig nu över hur många och vilka det är som politikerna kommer att döda med sina nedläggningsbeslut:

-Hade inte intensiven funnits i Kalix så hade jag inte suttit här. För sju år sedan fick jag en hjärnblödning. Det blev ambulans till Kalix för en första insats och sedan helikopter till Umeå. Det var bråttom, säger Johan Bohman som är 70 år och bor i Nikkala.

För några år sedan lades operationen ned i Kalix. Även då talade Socialdemokraterna om att det behövdes för att spara pengar. Men när resultatet sedan räknades ut visade det sig att det blev dyrare.

Läs mer om samma ämne