SR förnekar ”journalistisk konspiration”

SR Jämtland: "Alla tycker lika ändå" Sveriges Radio förnekar nu att Sveriges journalister konspirerar tillsammans mot folket. Däremot medger man att landets journalister är "rädda vid rapportering kring invandring, Sverigedemokrater och liknande", och "rädda för att gynna fel krafter i samhället", samt består av "en homogen grupp med liknande värderingar".

Sveriges Radio Jämtland har intervjuat Publicistklubbens ordförande Björn Häger. Den linje som statliga SR nu valt att driva för att förklara medias uppenbara partiskhet är att förneka en "journalistisk konspiration" och istället förklara fenomenet med att journalisterna är "rädda" och består av "en homogen grupp med liknande värderingar".

Vem som bestämt sig för att bara anställa journalister som är rädda och har samma åsikter talas det inte om. Istället läggs skulden över på de enskilda journalisterna. Men det är inte journalisternas fel, det är journalisternas ägares fel. De mediaägare som bestämt sig för att enbart anställa sådana journalister som är rädda och har lika åsiker är de som är ansvariga för situationen.

Att journalister faktiskt är anställda av någon och driver sin arbetsgivares politiska agenda är något som mörkas i debatten. Trots att medias idehistoria inte minst i Sverige handlar om att starta tidningar och publicera nyheter i politiskt syfte.

Aftonbladets historia började till exempel med Lars Johan Hierta som ville liberalisera (bryta ned) Sveriges politiska styre (ståndsrepresentationen). Och Expressen grundades 1944 av den judiska familjen Bonnier för att driva propaganda mot nationalsocialistiska Tyskland. Att media skulle vara "opartiskt" eller "oberoende" är deras egen propaganda, men inte sanning.

"Media är idag en armé med noggrant organiserade vapen, journalisterna är dess officierare, läsarna är dess soldater. Läsaren vet inte och ska inte veta syftet för vilket han används och rollen han ska spela."
-Oswald Spengler, Västerlandets Undergång, 1922.

Anledningen till att SR nu gått in i försvarsställning och erkänt sin partiska agenda är en intervju som journalisten Jens Ganman gjort där en annan journalist vittnar om hur politiskt vinklad media är.

-Vi måste få igång en debatt kring den svenska journalistiken. Den här branschen håller fullständigt på att förgöra sig själv, säger den intervjuade journalisten som vill vara anonym.

Som en omedelbar reflex kommenterar journalister på SR Jämtland:

-Den här hetsjakten på journalister är tröttsam. Det är förstås en tacksam projektion för allehanda aggression och frustration i tiden, att det skulle finns någon slags konsensus i yrkeskåren om det 'politiskt korrekta'. Vilket skitsnack.

-Det är nog läge att ta en rejäl fundering på Jens Ganmans medverkan i framtiden.

SR Jämtlands journalister stoppar alltså huvudet i sanden och förnekar det SR just erkänt. Lösningen för de politiskt korrekta är fortfarande: förbjud, censurera, mobba ihjäl.

Läs mer om samma ämne