Moderaterna vill ha kommunala poliser

Alternativ till Dan Eliassons polis Nu kräver Moderaterna kommunala poliser som ska ersätta eller komplettera Socialdemokraternas statliga polis. Anledningen är att den statliga polisen misslyckats med sitt uppdrag och håller på att kollapsa samtidigt som otryggheten i samhället fördubblats.

Det senaste året har en rad debattörer föreslagit att Polisens kris ska lösas genom att kommunerna ges rätt att anställa kommunala poliser. Bland andra landshövdingarna Anders Björck och Björn Eriksson förespråkar en kommunalisering av polisen.

Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur Moderaterna i Sundsvall krävt kommunala poliser, efter att den statliga polisen misslyckats med att återupprätta lag och ordning i centrala Sundsvall.

-En kommunal polisstyrka i Sundsvall torde kosta tio miljoner att införa men det är en kostnad som jag anser vara väl motiverad. Jag skulle gärna se en styrka av kommunala kvarterspoliser som är synlig på gator och torg men som även arbetar i bostadsområden och på landsbygden, säger Moderaternas oppositionsråd i Sundsvall Jörgen Berglund.

Även mångkulturella Malmö, där svenskarna nu är i minoritet, ropar efter kommunala poliser som lösning på mångfaldens baksidor.

-Sverige är inte ensamt. USA har också bilbränder, segregerade områden, gängvälde och systematisk kriminalitet, skriver Demokratiutredningens ordförande Olle Wästberg i DN under rubriken "Kommunala poliser kan återupprätta förtroendet".

Nu kräver även Moderaterna på riksnivå att kommunala poliser legaliseras. Bland andra Moderaternas riksdagsledamot från Östersund Saila Quicklund står bakom förslaget.

-Vi är klart oroade över den situation som finns i landet idag, med alltmer frånvarande poliser, som kommer allt längre från medborgarna. Därför föreslår vi att man ska utreda förutsättningarna för att kommuner själva ska kunna anställda poliser för att kunna öka tryggheten, säger Quicklund.

Enlgt polisprofessor Leif GW Persson behövs det 30 000 nya tjänster inom poliser för att det Nya Sverige ska fungera. Idag finns det omkring 28 000 tjänster varav ca 20 000 är poliser.

Läs mer om samma ämne