Maktkamp inom Region Västerbotten

Frimurarnas makt utmanas Efter att det framkommit att frimurare styr Region Västerbotten har fler konflikter kommit till ytan. Nu framträder en bild där flera maktgrupper slåss mot varandra om pengar och makt.

"Frimurare har stor makt i Region Västerbotten - Frimurare har stort inflytande i Umeåpolitiken. Allra mest inflytande har de i Region Västerbotten där en stor del av makthavarna är frimurarbröder. Frimureriet visar sig också i rekryteringarna – den nye näringslivschefen Jonas Lundström är också han en broder", skrev VK i Maj förra året.

Enligt det opålitliga regeringsorganet SVT rör det sig om "Svenska Ordens Frimurare". Men någon sådan organisation finns inte. Däremot heter Sveriges äldsta frimurarorden Svenska Frimurare Orden.

Svenska Frimurare Orden grundades 1735 av Axel Wrede-Sparre som fått de tre första frimurargraderna av en Jakobitisk loge i Paris. Jakobiterna kämpade för att återinsätta en katolsk kung på Englands tron och ordnade för detta ändamål en rad uppror och internationella allianser.

Den förste frimuraren som rekryterades i Sverige var Wrede Sparres svåger Carl Gustaf Tessin, som var en av ledarna för Holsteinska partiet som kämpade för att byta ut Sveriges tyske kung Fredrik I mot hertig Karl Fredrik av Holstein-Gottorp.

Maktkamp mellan flera maktgrupper

Kritiken mot frimurarnas maktgrupp är att frimurarnas upplevelser tillsammans blir starkare än partilojaliteten. Frimurarna har i många delar av Sverige blivit sitt eget politiska parti, men osynligt och ett som räknar sina röster från flera av de övriga partierna - men främst Moderaterna och Socialdemokraterna.

-Den oseriösa kultur jag bevittnat under mina år som tjänsteman på Region Västerbotten står i stark kontrast till Regeringsformens inledande fras "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Det är därför viktigt att det som pågår på Region Västerbotten kommer till allmänhetens kännedom, säger nu Fredrik Gunnarsson som slog larm och sedan straffades ut från Region Västerbotten.

Men nu visar det sig att frimurarna inte är den enda maktgruppen i Region Västerbotten som sträcker sig över partigränserna.

En källa inom Region Västerbotten som vill vara anonym berättar om flera andra maktgrupper som tävlar med frimurarna om makten. Och som alltså har anledning att attackera frimurarna i sin media. Konflikten mellan maktgrupperna utlöstes av att kakan som ska delas på minskade när flera verksamheter rationaliserades bort i samband med att Region Västerbotten bildades:

-Ett av grundproblemen var att man slog ihop verksamheter från tre olika myndigheter [landstinget, länsstyrelsen och kommunförbundet] och i kombination med en svag ledning blev det en maktkamp mellan olika grupper. Både politiskt, mellan rött och blått, men också mellan kust och inland och Umeå och Skellefteå, säger den anonyme källan.

Regiondirektör på Region Västerbotten, Anna Pettersson, menar att det inte ligger något fel i att vara dubbelansluten både i ett politiskt parti och i en annan organisation som Svenska Frimurare Orden:

-Föreningsfriheten är starkt skyddad. Oavsett om det är i frimurarna eller i någon annan förening så har vi ett skydd för att kunna organisera oss, säger hon.

I princip är det ju inte konstigare än om alla Region Västerbottens ledare skulle vara medlemmar i exempelvis Livets Ord. Eller Scientologerna.

På riksdagsnivå har exempelvis muslimska föreningsmedlemmar gått in i flera olika politiska partier. Enligt deras egna partier påverkar detta inte partipolitiken. Fenomenet är sannolikt vanligare än vad som synliggörs i media. Det är först när olika maktgrupper hamnat i strid mot varandra som media kopplas in och börjar "granska" fallen.

Läs mer om samma ämne