Norrlänningar ska föda i bilen

När BB läggs ned Runt om i Norrland har mängder med BB lagts ned under den senaste generationen. Nu ordnas kurser i hur Norrlänningar ska föda barn i bilen - på väg till BB.

-"Att vi nu har en situation där människor ska förbereda sig på bilförlossningar på grund av långa avstånd är ett tydligt tecken på att någonting är fel i vårt sätt att organisera Svensk förlossningsvård", skriver Mia Ahlberg som är Ordförande i Barnmorskeförbundet.

Detta efter att ABF i Sollefteå startar en studiecirkel i bilförlossning för blivande föräldrar. Initiativtagare är två barnmorskor som vill utbilda och informera hur mannen till den födande kvinnan ska agera i händelse av att hon inte hinner fram till förlossningen i tid och föder barn bilen.

Orsaken är att makthavarna lagt ned så många BB, nu senast i Sollefteå som kommer att stängas i dagarna.

Att föda barn i bilen går ofta bra, särskilt om man har en stor bil, en sån som påstås höja temperaturen globalt. Risken med att föda barn i bilen är om något går fel. Då finns oftast ingen läkare eller barnmorska med som kan rädda kvinnans och barnets liv.

I Sundsvall - som ska få Sollefteå BB:s pengar - protesterar dock läkare mot den nya utbildningen:

-Det är naturligt att oron finns, men det här är bara att utnyttja människors oro för politiska syften, säger Alfred Jansson som är kirurg och överläkare vid sjukhuset i Sundsvall.

"Oro" är ett vanligt ord makthavare använder när det egentligen handlar om att enskilda medborgare känner ilska, olust, förakt, hat med mera. Känslor som finns till för att få individen att förändra sin omgivning - det vill säga samhället. När inte makthavarna vill att medborgare ska förändra samhället utmålas deras individuella känslor istället som en kollektiv "oro". Det fina med en oro är att den alltid kan stillas av makthavare med hjälp av "information" och "fakta", och på så sätt undviker man en samhällsförändring.

Enligt Alfred Jansson spär utbildningen i bilbarnafödande "på en rädsla som är helt obefogad". Att det är fakta att rädslan är ogrundad bevisas enligt Jansson av att människor föder barn även i Ånge och i Härjedalen, fastän att dessa människor också bor långt ifrån BB.

Med den logiken så kan man ju avveckla BB i Sundsvall och Stockholm också. Varför ska Sundsvallsbor och Stockholmare ha BB, när det egentligen inte behövs? Men det kanske inte Jansson har tänkt på. Det är nämligen inte han som uppfunnit "Ånge-argumentet". Argumentet uppfanns av den nedläggningsivrande sjukhusledningen i Sundsvall. Jansson bara återupprepar argumentet för att det passar hans arbetsgivares politiska agenda.

Pro Patria var Sveriges första BB

BB betyder barnbördshus, och det första BB som grundades var Pro Patria ("För Fosterlandet"), år 1774, under Gustav III:s "upplysningstid".

Det är talande att nedläggningen av BB kommer i samband med "fördumningen" av den svenska skolan.

-"Det är vad vi kallar fördumning [...] Det finns ett fenomen som jag kallar för den utbildade barbaren. Det är en person som kan ha befunnit sig inom högskole- och universitetsvärlden under många år och som kan ha vunnit priser och utmärkelser, men som när allt kommer omkring inte är beläst, inte kan någonting och som på det hela taget är fullständigt ointresserad", skriver Nobelpristagaren Doris Lessing.

Läs mer om samma ämne