Ny flygskatt slår hårt mot Norrland

Regeringens nya skatt flygskatten kommer att slå hårt mot Norrland. Detta enligt ett hundratal företrädare för Norrlands näringsliv som protesterat mot den nya skatten. Även flygbolagen sågar förslaget och kontrar genom att flytta långlinjerna utomlands. Sammantaget kommer den nya skatten sannolikt att stänga flera lokala flygplatser.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill införa en ny skatt på flygresor. Logiken är att ju mer pengar medborgarna måste betala i skatter desto mindre pengar har de över till resor. Utredarna förväntar sig att inrikesflyget kommer att sänkas med 4 procent på grund av den nya skatten. Att minska flygresorna är själva syftet med skatten.

"Utredningen föreslår att en skatt på kommersiella flygresor införs. Det innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Undantag görs för vissa flyg och personkategorier [politiker m.fl]", fastslår regeringen.

Ur regeringens dokument "En svensk flygskatt" kan man vidare läsa: "Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan." Hur klimatet ska påverkas av att staten inför en ny skatt sägs inte rent ut, men underförstått är att med den nya skatten kommer färre medborgare att ha råd att flyga.

-Det är ett dåligt förslag från S och MP-regeringen. Det blir färre jobb i Sverige. Tillväxten skadas. Klimatvinsterna är knappt mätbara. Det är Sverige utanför storstäderna som får betala flygskatten. Det kommer att bli färre avgångar och försämrade möjligheter för jobb och företagande utanför storstäderna, säger Västerbottningen Edward Riedl som är riksdagsledamot för Moderaterna.

Både SAS och Norwegian kritiserar regeringen och hävdar att det inte finns någonting som pekar på att en flygskatt ger några betydande miljöeffekter. Däremot leder den helt säkert till lägre ekonomisk tillväxt och färre jobb.

-I Norge har vi redan sett vilka konsekvenser en flygskatt får i form av att flyglinjer som inte längre är lönsamma läggs ned. En flygskatt slår extra hårt mot inrikesflyget och det kommer vi att märka även i Sverige, säger Bjørn Kjos som är vd för Norwegian.

-Den skadar landets ekonomi, hotar tusentals arbetstillfällen och snedvrider konkurrensen inom flyget, säger Hans Ollongren som är SAS ansvarige för luftfartspolitik.

Finansministern Magdalena Andersson är dock positiv till de nya skatteintäkterna:

-Även flyget måste bära sina miljökostnader, säger Magdalena Andersson.

Vad finansministern inte berättar är vad en "miljökostnad" egentligen är och vad de nya skattekronorna, som beräknas till 1,8 miljarder kronor, ska användas till. I verkligheten är "miljökostnad" bara ett hittepåord och pengarna kommer att i likhet med den nya kilometerskatten och den nya tv-spelsskatten att användas till att försöka lindra effekterna av de senaste årens vansinnespolitik.

Läs mer om samma ämne