Flyktingbarn blir oroligare för var dag

18 000 barn kan utvisas till Afghanistan. Anledningen är Socialdemokraternas nya politik, som de själva kallade fascistisk innan de införde den.

Regeringens nya praxis med tillfälliga uppehållstillstånd och hårdare bedömningar om vilka länder i världen som går att bo i har allvarligt försämrat utsikterna för landets flyktingbarn.

30 080 afghanska barn ansökte om asyl 2015. Av dessa var 23 480 ensamkommande barn. Om politiken inte förändras väntas över 18 000 av dessa barn utvisas.

Enligt asylreglerna får minderåriga inte skickas till ett land som inte har ett ordnat mottagande. Men samma krav gäller inte vuxna, så därför väntar nu Migrationsverket tills barnen blivit vuxna och sedan utvisas de.

Kritiker till utvisningarna menar nu att Socialdemokraterna inte erkänner alla människors lika värda. Om alla är lika värda ska också alla få bo i Sverige, är logiken.

Läs mer om samma ämne