Moderaterna i Jämtland stödjer SD

Vägrar tredubbla flyktingmottagningen Majoriteten i Östersunds kommunfullmäktige, ledda av Socialdemokraterna, kräver att Östersunds kommun tredubblar antalet bosättare från tredje världen. Men Moderaterna tar nu avstånd och ansluter sig till Sverigedemokraternas politik.

Staten har laglig rätt att tvinga Östersunds kommun att ta emot hur många flyktingar som helst, och i år kräver man att drygt 100 flyktingar som staten gett uppehållstillstånd åt får bosätta sig i Östersund på Östersundsbornas bekostnad. Detta efter en lagändring som den Moderat-ledda regeringen Reinfeldt gjorde när kommunerna började protestera mot massinvandringen.

Men majoriteten i Östersunds kommunfullmäktige, ledda av Socialdemokraterna, vill nu tredubbla den statligt anvisade flyktingmottagningen till 300 personer per år. Detta har fått Moderaterna att istället sluta sig till Sverigedemokraternas politik, som förespråkar att kommunen endast ska ta emot de flyktingar som staten tvingar dem till att ta emot.

-Östersunds kommun bör motsätta sig statens tvångsåtgärder. Och när Östersunds kommun spänner bågen ytterligare är jag orolig, säger Sverigedemokraternas gruppledare Peter Johansson.

Moderaterna håller med. Sedan 2008 har arbetslösheten i Jämtland bland utrikes födda mer än fördubblats. 2008 var arbetslösheten bland utrikes födda 15 procent och därefter har den ökat linjärt år för år och är nu uppe i över 33 procent. Detta enligt statistisk från AMS.

Redan i Februari i år kunde Fjällsjö Nyheter rapportera om att det nu finns fler arbetslösa utlänningar i Sverige än det finns arbetslösa svenskar.

Denna statistik bekymrar inte majoriteten av politikerna. De ämnar att "ta sitt ansvar" till dess att de kollapsat landet. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hyllade alla i kör varandras "ansvarstagande".

Miljöpartiet förde majoritetens talan, och förklarade varför svenskarna är tvingade att försörja världens alla utlänningar: Det beror på slavhandeln och den skuld som dagens svenskar ska känna för den, förklarade Miljöpartiets Angelika Lindahl. Alla applåderade, utom Moderaterna som satt tysta och vägrade att uttala sig, och Sverigedemokraterna som argumenterade emot.

Att politikerna i längden kommer att utplåna all gemensamt ägd välfärd är inte en faktor att ta med i beräkningen, för: "Det finns barn i Syrien som är rädda för att somna" förklarade Miljöpartiets Karin Thomasson. Och kören sjöng åter sin lovsång om hur "ansvarsfulla" de alla var, och hur onda och "rädda" Moderater och Sverigedemokrater är.

Att Moderaterna nu börjat stödja Sverigedemokraterna beror på att deras väljare kräver det. 61 procent av Moderaternas väljare säger att deras parti bör samarbeta med SD. Bara 28 procent vill att Moderaterna ska försöka att isolera och mobba ihjäl partiets politiker.

Om Moderaterna ska få makten i Sverige igen ser det ut som att de måste regera tillsammans med antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna. Alla de andra partierna riskerar att förintas av väljarna i nästa val.

Läs mer om samma ämne