Nyliberal media hotade konkurrerande journalist

Ny "granskning" av oppositionella Imorgon startar Norran och Västerbottens Kuriren (VK) sin så kallade "granskning" (=hetsartiklar för att mana till politiskt våld) riktad mot oppositionella Norrlänningar i Västerbotten. Men Fjällsjö Nyheter kan redan nu avslöja att de nyliberala tidningarna använt sig av ohederliga metoder där de uppges ha hotat oppositionella att de ska hänga ut dem och publicera lögner om dem om de inte gratis hjälper till med den kartläggning av oppositionella som Norran och VK arbetat med.

-De sa att ifall jag hjälper dem att kartlägga fler medlemmar så skulle de kunna tänka sig att "välja" att inte ta med mig [i granskningen]. Sådan utpressningstaktik fungerar självklart inte på mig, säger en av de drabbade männen som bland annat arbetar som nyhetsskribent på tidningen Nordfront.

Vanligtvis när monopolmedia "granskar" sina politiska motståndare och konkurrenter inom alternativmedia ljuger de inledningsvis och låtsas som att deras syfte är att beskriva sina offer neutralt eller till och med positivt. Syftet med hela granskningen utmålas vara att offret "ska få komma till tals", eller att reportaget ska handla om ett ämne som offret är intresserat av. När de väl lurat offret att uttala sig offentligt förvanskar monopolmedia som regel citaten och fyller artikeln till 90 procent med lögner och politiska vinklingar från uppenbart fientligt sinnade personer.

Under den här "granskningen" stötte dock de nyliberala "journalisterna" snabbt på patrull, och körde fast. Därför valde de att ta till hot och utpressning för att försöka få till stånd sitt "reportage".

På grund av den så kallade "granskningen" väljer nu den utpressade mannen att bli offentlig med sitt engagemang, vars bakgrund han beskriver som följande:

-För mig är det absolut viktigaste att vi bekämpar den internationella storfinansen och den globala elit som ekonomiskt, socialt, kulturellt, och även militärt har tagit ett dödligt grepp om Norden och hela västvärlden.

-Många människor har idag vaknat upp och insett de enorma problem som mångkulturen och massinvandringen medför. Men jag tycker att det är viktigt att visa på de bakomliggande orsakerna till detta, nämligen att det bara är den internationella storfinansen, med typer som George Soros i bakgrunden, som tjänar på att göra oss till en grå, skrämd och lättkontrollerad massa utan rötter och med konsumtion som enda identitet.

-I vår del av världen är det endast Motståndsrörelsen som på allvar tar kampen mot dessa krafter. Jag är vidare helt övertygad om att det är just därför vi alltid utmålas som de värsta tänkbara förbrytare i storfinansens media, just för att vi inte bara kritiserar vissa delar av den förda politiken utan ifrågasätter hela det system som denna ordning vilar på, berättar den konkurrerande journalisten.

Både Norran och Västerbottens Kuriren (VK) ägs av nyliberala stiftelser, vars hela existens enligt sina egna stadgar syftar till att vinkla nyheterna så att samhället ska förändras mer i nyliberal riktning.

"Nyhetstidningarna" Norran och VK drivs alltså inte av journalistiska ambitioner, och inte heller för att generera vinster till ägaren, utan enbart i politiskt syfte för att göra samhället nyliberalt.

Läs mer om samma ämne