Antalet psykiskt sjuka flyktingbarn rekordökar

Trots kraftig minskning av antalet asylsökare i år (på grund av regeringens så kallade fascistiska politik) rekordökar antalet psykiskt sjuka flyktingbarn. Flyktingbarnen verkar alltså ha blivit sjuka av att bo i Sverige. I Sverige mår 20 procent av befolkningen dåligt psykiskt och flyktingbarnen integreras nu snabbt i den psykiska ohälsan.

-Det blir nästan dubbelt så många jämfört med i fjol, säger Lena Berglund Friberg som är chef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västernorrland.

Trots att det i fjol kom över 35 000 ensamkommande barn jämfört med gissningsvis omkring 3 000 i år innan året år slut så har antalet psykiskt sjuka flyktingbarn alltså fördubblats i år jämfört med förra året.

Detta gör att Barn och Ungdomspsykriatrin (BUP) nu valt att prioritera psykiskt sjuka flyktingbarn framför svenskfödda barn:

"Den här ökningen gör att barn- och ungdomspsykiatrin i länet måste prioritera om sina resurser. -Vi måste ställa om våra resurser mer till de asylsökande barnen", uttrycker SR det.

"Hon menar att det kommer att betyda en förskjutning av verksamheten. -Det innebär att vi får omprioritera resurser internt", uttrycker SVT samma sak.

Lägg märke till hur SVT medvetet fördunklar informationen och gör den oförståelig, så att inte medborgare ska bli arga för att psykiskt sjuka svenska barn nu får sämre vård. "Prioritera" ersätts med "förskjutning" och "mer resurser till asylsökande barnen" blir till "omprioritera resurser internt". Att ljuga för folket är vad de licens-betalda journalisterna har betalt för, men de samordnar inte alltid sina lögner.

Vad som förfaller hända med de i år insjuknade flyktingbarnen är att de integreras i den svenska ohälsan: Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur hela 20 procent av befolkningen i Sverige mår dåligt psykiskt (ångest), hur 5 procent av de vuxna lider av allvarlig psykisk ohälsa (galenskap) och hur 10 procent av alla barn i Sverige får vård av ungdomspsykiatrin (BUP).

Bland samiska medborgare är den psykiska ohälsan ännu större. Mer än varannan ung samisk kvinna har brottats med självmordstankar och 40 procent av alla manliga renskötare har "klinisk ångeststörning", dvs ångest av den grad att läkare ser det som en sjukdom.

Bland samer beror den psykiska ohälsan på att samhället tar ifrån samerna deras kultur och identitet. Lösningen för att må bättre är att stärka den samiska identiteten, mer nationalism helt enkelt, enligt experterna.

-Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sen 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Om mer nationalism är medicinen även för asylsökare och svenskar är mer kontroversiellt. Åtminstone för svenskar är den av makthavarna ordinerade medicineringen mer skuldbeläggning, i kulturmarxistisk anda.

Läs mer om samma ämne