Extremismsamordnare rädda för Fjällsjö Nyheter

"Hotar demokratin" Idag besöker nationella samordnaren för extremism Jämtlands län för en uppföljning av förra årets möte och för att peppa de små lokala samordnarna. På mötet framgår det att samordnarna är rädda för Fjällsjö Nyheter.

Ledare för mötet är moderaten Hillevi Engström, som redan meddelat att hon hoppar av uppdraget som nationell samordnare. Ett uppdrag hon fick i samband med att den tidigare samordnaren, Mona Sahlin, tvingades sluta på grund av påstådda brott. Vad orsaken är till Engströms plötsliga avhopp har hittills hemlighållits.

På mötet framkommer att det bara är Strömsunds kommun som gjort något sedan förra årets möte. I Strömsund har kommunfullmäktige beslutat om en handlingsplan för att "värna demokratin mot våldsbejakande extremism."

Med demokratin menas att de med mest pengar ska bestämma, genom att de äger all media och kraftigt vinklar eller mörkar nyheter så att folket tror att det rätta är en politik som gör de rika rikare och de fattiga fattigare.

Med våldsbejakande menas, berätttas det i klarttext på dagens möte, att man delar flygblad, klottrar, har möten eller visar symboler som makthavarna är rädda för. Med extremism menas att man är emot regeringens politik och inte kan köpas för pengar.

Alla som delar flygblad, klottrar kritik mot regeringen, har möten osv. måste rapporteras in till makthavarna, enligt översamordnaren Engström.

Thomas Andersson som är Region Jämtland Härjedalens samordnare ger två exempel på hur "våldsbejakande extremister" hotar demokratin i Jämtland: Nattvandrarna i Östersund som skulle hindra fler överfall på ensamma kvinnor, och Fjällsjö Nyheter.

Om inte dessa två åsiktsyttringar stoppas väntar snart en Fransk Revolution där makthavarnas huvuden huggs av, fruktar samordnarna.

Till saken hör att Fjällsjö Nyheter på kort tid fått mellan 10-100 gånger fler läsare per dag. Detta tack vare den reklam för sidan som regimens hetsjakt utgjort, enligt logiken "All reklam är bra reklam"...

Läs mer om samma ämne