Alla Luleåbor ska tvingas bli könsneutrala

Kommunen har betstämt att Luleåborna ska bli könsneutrala. Detta ska bland annat ges uttryck i att alla kommuninvånare oavsett biologiskt kön ska dela samma toaletter. Kravet kommer ifrån det mikroskopiska kommunistpartiet Rättvisepartiet Socialisterna och väntas kosta omkring 50 miljoner skattekronor att genomföra.

Rättvisepartiet Socialisterna anser att alla heterosexuella män och kvinnor måste dela toaletter för annars så diskrimineras homosexuella och transor som då med automatik skulle betraktas som "mindre värda".

Sedan tidigare har kommunens skolor tvingats införa gemensamma toaletter, efter krav från den homosexuella lobbyorganisationen RFSL som arbetar med att förändra lättpåverkade heterosexuella människors liv.

Rättvisepartiet Socialisterna är ett trotskistiskt kommunistparti som spårar sin ideologi tillbaka till Röda Arméns befälhavare "Leon Trosky" (äkta namn Lev Bronstein). Partiet finns i många länder och i stort sett alla ledarna är kommunistiska judar som bytt namn för att inte verka judiska. Isaac Blank bytte namn till "Ted Grant", Max Basch bytte namn till "Sid Frost", och Ygael Gluckstein blev "Tony Cliff" osv.

Sedan "Trotskys" tid har trotskisterna slutat att kämpa för arbetarklassen och satsar numera på Frankfurtskolans så kallade "identitetspolitik" (kulturmarxism). Teorin är att istället för att ena arbetarklassen ska man ena alla minoritetsgrupper mot den samhällsbärande folkmajoriteten.

Tankarna är dock inte nya, utan fanns inom trotskismen redan innan Frankfurtskolan gjorde ideologi av dem, men på grund av Josef Stalins utrensningar dog de som gillade sådana idéer ut på 20-talet.

En lustig sak med trotskisternas kommunistiska politik är att de kräver att hela världen ska omvandlas till en rövarkapitalistisk världsstat. Teorin är att om så sker är det kommunistiska drömsamhället sedan ostoppbart. Eftersom det står så i en gammal bok som Karl Marx skrivit.

RFSL grundades efter Andra världskriget i syfte att normalisera så kallade sexuella avvikelser. Pedofila arbetsgruppen, en underavdelning till RFSL, lobbade för att barn skulle ha sex med vuxna. RFSL har även gett ut informationsmaterial om hur barn ska ha sex och om man använder illegala droger.

Att sådana idéer som RFSL:s och Rättvisepartiet Socialisternas kan få genomslag idag hos partier som Socialdemokraterna och Moderaterna och verka diktera deras politik beror på att idéerna även företräds av inflytelsrika mäktiga globala lobbygrupper som Rockefeller Foundation, Ford Foundation och Carnegie Endowment.

Efter Andra Världskriget slutade dessa med att stödja så kallad "eugenics" (rashygien), och började istället med "indirekt rashygien". Det var till exempel det Rockefellerstyrda Rashygieniska sällskapet i England som skapade det första RFSU. Ur deras indirekt rashygieniska perspektiv är sponsringen av både RFSL och RFSU sätt att minska överbefolkningen i världen och gynna de med upplevt livskraftigare gener.

Undersökningar har till exempel visat att homosexuella män skaffar mycket färre barn idag när de kan leva ut sin homosexualitet, än förr i tiden då kyrkan och prästerskapet tvingade dem att bilda familj med kvinnor.

Sådana överväganden går dock sannolikt över huvudet på de styrande i Luleå, som låter sig luras av den billiga propagandan och saknar kunskap för att se den röda tråden i det större skeendet.

Läs mer om samma ämne