Flickor sextrakasseras på skola

Rektorn skyller på "trängsel" medan de sextrakasserade flickorna säger att sextrakasserierna sker i korridorerna när det inte är trängsel där och att de beror på "kulturkrockar".

Flickor på Baldergymnasiet i Skellefteå uppger att de sextrakasseras och att sextrakasserierna beror på mångkulturella orsaker. Rektorn och skolledningen å andra sidan säger att sextrakasserierna uppkommer på grund av "trängsel". En av parterna ljuger uppenbarligen, och det är kanske inte så svårt att lista ut vilken det är.

-Skolan tonar ned problemet. Det har inget med utrymmet att göra. Det är när man går själv i korridoren och det inte finns några lärare eller så många andra i närheten som det händer. Och då känner man att man inte vill ta diskussionen för att man är i underläge.

-Det blir kulturkrockar, och då är det viktigt att skolan informerar om vilka regler som gäller, berättar flickorna.

Enligt skolledningen har det dock ingenting att göra med olika kulturer, utan allt att göra med olika individer. Enligt rektorn på skolan är det "bara" 5-6 elever som sextrakassar, och flera av dessa har "lovat att bättra sig". De som inte gjort det har skolan "gett råd till".

Skolan har också lagt om elevernas schema, så att det ska bli mindre risk för att de som sextrakasserar ska "trängas" med andra skolelever. Tanken är att vissa klasser ska ha rast på andra tider.

Skolan gör eleverna psykiskt sjuka

På skolan finns det även många elever som mår dåligt av andra orsaker, framförallt pressen från vuxenvärlden att leva efter rigida regler och normer. Detta leder enligt eleverna till ångest och dåliga skolresultat.

-Vi märker att det är förfärligt många som får F i någon av kurserna, säger en elev.

-Jag skulle säga att i grunden är det samhällets fel, det ställs så stora krav på ungdomar idag, förklarar en annan.

De stora kraven som vuxenvärlden ställer, inklusive de om att mörka orsakerna till sexuella övergrepp, gör att många av barnen blir sjuka och söker sig till psykiatrin. Ökningen av psykisk sjukdom bland unga är dramatisk sedan mångkulturen infördes och ohälsan har accellererat de senaste åren.

Exempelvis har psykosmedicineringen av barn ökat med 60 procent sedan 2009. Störst är ökningen bland de yngre barnen i lågstadiet, där har psykosmedicineringen ökat med hela 250 procent sedan 2009, från 400 fall till 1 400.

Läs mer om samma ämne