Kåkstad rivs i Sundsvall

Romernas bosättning ska "saneras" Sundsvalls kommun river nu den kåkstad som ett knappt hundratal utländska romer från bland annat Rumänien och Bulgarien byggt upp i närheten av hamnen i Sundsvall. Den officiella förklaringen är att politikerna anser att kåkstaden är en "sanitär olägenhet". Bosättarna, som till stor del försörjer sig på tiggeri, har tidigare protesterat mot rivningen. Allting som de byggt upp i Sverige kommer nu att skövlas.

Kåkstaden har romerna byggt upp med stor hjälp av de svenskar som vill förändra samhället i nyliberal riktning, med större klasskillnader, mindre gemensamt ägd välfärd och billigare arbetskraft. Sådana svenskar har försett bosättarna med en stor del av deras bostäderna, framförallt husvagnar. Husvagnarna ägs fortfarande av svenskarna, men romerna får bo där gratis i syfte att bygga upp ett nytt Sverige.

Kåkstaden har dock varit opopulär bland många Sundsvallsbor, och bidragit till att förstärka så kallade rasistiska åsikter om utlänningar i allmänhet och romer i synnerhet. Därför vill kommunen jämna bosättningen med marken med grävskopor. Vilket enligt romerna själva kommer att försämra deras liv och leda till att de istället sover på gatan, i bilar på parkeringar och på tågstationen.

-Jag kommer att sova i en bil på en parkering, säger en av tiggarna i lägret.

Kommunen hävdar dock att man ska flytta romerna till en camping, där de ska få bygga en liknande bosättning som den som nu rivs. Kostnaderna för att riva den gamla bosättningen kommer skattebetalarna att få stå för liksom hyran för den nya på campingen. Även skrotningen av ett trettiotal bilar och husvagnar som de svenska "hjälparna" äger får skattebetalarna betala. För romerna väntar stora kostnader med att snabbt bygga upp nya bosättningar inför vintern.

-De flesta är skrot och de kommer vi att bogsera bort. Ett par fordon ser okej ut och de ägarna har fått brev att de har till måndag på sig att ta bort dem. Om de står kvar fraktar vi dem till en lagringsplats där de står tre månader innan de kan skrotas, säger Magnus Elfving som är servicetekniker på Sundsvalls kommun.

Trots de stora kostnaderna, som för närvarande är oöverblickbara, och att romerna får sin bosättning förstörd, är de styrande politikerna nöjda med beslutet. Miljöpartiet och journalisterna på SVT är dock missnöjda:

-Tiggarlägret i Sundsvall är tomt nu. Kvar är bilarna, husvagnarna och bottenlös tragik, skriver SVT på sin sajt.

Nu ska hela området "saneras". Den "bottenlösa tragiken" fylls över med jord med grävskopor och den sociala problematiken flyttas runt till andra områden.

Läs mer om samma ämne