Socialdemokraterna lägger ned kvinnosjukvården

S kallar sig själva "modiga" På vilket sätt det är "modigt" av S-politikerna att lägga ned sjukhuset i Sollefteå är oklart. Kanske tänker S-ledaren Ewa Back på det uppmärksammade skriftliga förslag som inkom från medborgarna under den så kallade "medborgardialogen", som gick ut på att alla Socialdemokrater skulle mördas om de tog beslut om att fortsätta med nedläggningen av sjukhuset? Klart är i varje fall att stämningen är mycket hätsk i Ångermanland mot Socialdemokraterna, och vart man än åker ser man skyltar uppsatta efter vägarna som kräver att medborgarna "aldrig ska glömma" Socialdemokraternas förintelse av den gemensamt ägda sjukvården.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick under fredagens möte i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd igenom sitt krav på en total nedläggning av kvinnosjukvården i Sollefteå. Detta innebär att om inget förändras drastiskt kommer nästa år förlossningen samt kvinnosjukvårdens operationsverksamhet och slutna vård att läggas ned för att spara pengar.

En stängning av jouren, förlossning och operation vid Sollefteå sjukhus samt sparkad personal ger enligt landstingspolitikernas glädjekalkyler en besparing på mellan 15,4-15,8 miljoner kronor. Vilket kan jämföras med att Socialdemokraterna ökat utgifterna till de privatägda stafettföretagarna med 100 miljoner kronor. Någonstans ifrån måste pengarna tas!

Och Socialdemokraterna vet var man ska spara: Det ska ske på vården. Utgifterna till privata vinstintressen är heliga och får inte skäras ned på. Inte heller "politisk verksamhet", som bland annat innefattar lyxmiddagar, konferenser på spännande öar, bowling, discjockeys och "mord och mysterier", får göras nedskärningar på. Denna verksamhet kostar landstinget 415 miljoner per år.

Åsiktskurser i homosexualitet och queer-politik är naturligtvis också prioriterade, och inget som skärs ned på. Inte heller frikostiga bidrag till asylsökares kultur tillåts falla under kniven.

Landstingskrisen är medvetet skapad genom underfinansiering

Grundproblemet är dock den falska bild som regeringen och politikerna har skapat om att kommuner och landsting är självförsörjande och ska finansiera sig själva. Detta stämmer inte med verkligheten. I själva verket kräver både kommuner och landsting stora bidrag från staten för att kunna driva de verksamheter de är tvingade att driva enligt lag.

Utifrån den falska bilden om att landstingen är självfinansierade förs sedan åsikten fram att den gemensamt ägda landstingsvården måste läggas ned eller kraftigt skäras ned på, och ersättas av privatägd vård finansierad med samma skattepengar.

Sanningen är att landstingsvården inte kan existera utan stora livsviktiga bidrag från staten. Bara i år får Landstinget Västernorrland 1,6 miljarder kronor av staten i ordinarie finansiering. Till detta tillkommer riktade bidrag som exempelvis de 10 miljarder kronor extra som regeringen beslutade om i våras som ska fördelas över samtliga landsting.

Och pengar har staten just nu väldigt gott om. Så sent som i April i år meddelade regeringen att man skjuter till 50 miljarder kronor extra till invandringspolitiken. Extra betyder utöver de ordinarie budgeterade kostnaderna.

Sanningen är alltså att regeringen medvetet underfinansierar landstingsvården. Pengar finns för att finansiera landstingsvården, så att inga sjukhus behöver läggas ned och alla får en likvärdig vård. Men den socialdemokratiska regeringen har bestämt att den gemensamt ägda vården skall läggas ned och ersättas med privatägd vård, och att detta ska göras genom att underfinansiera landstingsvården så att nedläggningarna tvingas fram.

Detta är bakgrunden till den Dolda agendan som politiska ledare för alla de viktiga partierna i Ångermanland talar om.

Läs mer om samma ämne