Jämtland säger ja till Region Norrland

Nya namnet föreslås bli Norrlands län Region Jämtland Härjedalens regionstyrelse har sagt ja till bildandet av Region Norrland 2019. Regionstyrelsens argument är att landstingens och länens medborgare gynnas av en större kraftfullare region där gränserna plockas bort mellan Norrlänningarna.

Region Jämtland Härjedalen säger ja till att bilda Region Norrland 2019. Region Norrland har i media kallats "Stornorrland", vilket är en absurd beskrivning då den föreslagna regionen bara omfattar omkring hälften av det egentliga Norrland.

Det egentliga Norrland sträcker sig från Kajanaland och Suomussalmi i Österbotten till Gästrikland och Dalälven. "Lillnorrland" vore därför en riktigare benämning på den nya regionen som bara ska omfatta den västra delen och börja vid Sundsvall.

För att bevaka de lokala makteliternas intressen föreslår Socialdemokraterna i region Jämtland Härjedalen att fördela "ansvaret" (fint ord för "makten och pengarna") över alla de nuvarande regionernas eliter.

-Jag tycker man ska titta på hur Västra Götaland gjorde. De hade också en jättediskussion för ett antal år sen när de bildade sin stora region, och kom fram till att man skulle ha olika ansvar i olika delar i den stora regionen, säger Robert Uitto som är socialdemokratiskt regionråd i Region Jämtland Härjedalen.

De tre nya regionerna, eller länen som den statliga indelningskommittén numera vill kalla de, föreslås bli Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Norrlands län blir befolkningsmässigt minst i landet med omkring 880 000 invånare och 44 kommuner vilket kan jämföras med det angränsande Svealands län som får 1,7 miljoner invånare och 64 kommuner.

Sammanlagt får Sverige sex regioner/län. Stockholm/Gotland får 2.2 miljoner invånare, Västra Götalands län får 2,2 miljoner invånare, Östra Götlands län får 1,2 miljoner invånare och Skånes län får 1,4 miljoner invånare.

Läs mer om samma ämne