Makthavarna mordhotades under medborgardialogen

"Skjut alla Socialdemokrater" Alla Socialdemokrater i Landstinget Västernorrland borde skjutas, det är budskapet från ett av de enkätsvar som lämnades in i samband med den så kallade "Medborgardialogen" i Sollefteå i veckan. Anledningen till dödshotet är att Socialdemokraterna avvecklar Sollefteå sjukhus, vilket skapat ilska hos många bland annat eftersom nedskärningarna sannolikt tagit livet av flera människor.

Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur den del av Socialdemokraternas politik som tre tunga Ångermanländska politiker kallat för den "Dolda agendan" sannolikt dödat människor i Ångermanland under sommaren.

Sannolikt som ett resultat av de dödade Ångermanlänningarna lämnade en okänd person in ett argt förslag till landstingspolitikerna under den så kallade "Medborgardialogen" på Sollefteå sjukhus i veckan, ett möte som rapporterades utmynna i en "manifestation av ilska". Förslaget till politikerna löd: "Skjut alla (S)".

-Det är väldigt ledsamt och ett försök att begränsa demokratin, påstår Jan-Olov Häggström (S) som är landstingstyrelsens vice ordförande och var högste chef på platsen.

Häggström menar dessutom att mordhotet mot de nedläggningsvurmande Socialdemokraterna i Landstinget "skvätter" på gruppen "Sollefteå framtidens akutsjukhus" som kämpar emot Socialdemokraternas nedskärningar.

Exakt hur han menar detta är oklart, men möjligen är det ett försök från Socialdemokraterna att misstänkliggöra nedläggningsmotståndare över lag för den brottsliga handling som ett mordhot är? Eller också menar den Socialdemokratiske ledaren att nedläggningsmotståndare är så kallat "odemokratiska"?

Socialdemokraterna i Sverige har gjort sig kända för att hävda att Demokrati är en uppsättning så kallade "politiskt korrekta" åsikter som överensstämmer med Socialdemokraternas, inte att folket ska ha yttrandefrihet och folkviljan ska respekteras i fria val. När folk röstar på "fel" partier, som t.ex gamla VPK och nya SD, ska de folkliga representanterna utestängas och mobbas, i princip till döds. Åsikterna som påstås definera "demokratin" har Socialdemokraterna fått av lobbygrupper och utländsk makt i form av Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, EU, USA och NATO.

Att all media ägs av samma maktgrupp och svartmålar politiska partier med annan åsikt än de själva är en fullständigt demokratisk ordning enligt Socialdemokraterna, som aldrig gjort någonting för att begränsa monopoliseringen av privatägd media och låta folket få tillgång till fler än ett perspektiv på samhällsutvecklingen. Tvärtom så har man sålt alla sina tidningar till det nyliberala åsiktsmonopolet som sedan fört fram sina egna favoriter som ledare inom i princip alla riksdagspartier.

Läs mer om samma ämne