AT-läkarnas utbildning saboteras

På grund av stängningen av akutkirurgin i Sollefteå tvingas nu nio AT-läkare bort ifrån Sollefteå sjukhus. AT-läkarna har fått anställning på Sollefteå sjukhus för att utbilda sig i kirurgi och ortopedi, men på grund av landstingsledningens kritiserade så kallade "sommarstängning" av akutkirurgin fram tills minst den 20 November måste nu läkarna flyttas till andra sjukhus.

-AT-tjänsten kräver att man ser en hel del akuta patienter. I och med att akuten är stängd för kirurgi och ortopedi får de inte se de patienterna och då blir det meningslöst och de fullföljer inte målbeskrivningen, säger Ingrid Liljenberg som är överläkare vid kirurgin och AT-studierektor i Sollefteå.

AT-läkarna kommer att flyttas till Örnsköldsvik och Sundsvalls sjukhus, där de sannolikt blir övertaliga och får trängas med de AT-läkare som redan arbetar där. Att AT-läkarna körs iväg gör det svårarare att rekrytera läkare till Sollefteå sjukhus och försvårar även för den övriga verksamheten.

Samtidigt har en annan kris uppstått på grund av den så kallade "sommarstängningen" av akutkirurgin. Stängningen har nämligen lett till brist på läkarbemanning vid akutmottagningen.

-Efter att vi stängde akuta kirurgin i Sollefteå har det varit svårt att få rutiner och riktlinjer att fungera, säger sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson.

Detta är alltså precis vad kritikerna av nedläggningspolitiken sagt hela tiden. Kritiker till landstingsledningen har hävdat att stängningen av akutkirurgin varit menat som att dra ut ett kort ur ett korthus och på så sätt få hela sjukhusets verksamhet att kollapsa. Om akuten nu inte klarar att hålla öppet kommer detta sannolikt att kollapsa flera andra avdelningar.

För att försöka rädda sjukhuset har privatpersoner valt att annonsera själva efter personal. Tilltaget får nu kritik av sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson och länsklinikchefen Leif Israelsson, som verkar ha snackat ihop sig om annonsen och använder exakt samma begrepp om den - "fel signaler":

-Vi måste börja i någon ände. Skulle vi [säga som det är/göra vårt jobb och] söka efter tio-elva sköterskor på en gång sänder det fel signaler, kommenterar Leif Israelsson.

-Det är jättetrevligt, samtidigt är det viktigt att inte skicka ut fel signaler så att det får omvänd effekt. Det kan uppfattas som en desperation också om det visar sig att man söker efter väldigt många. Risken finns då att folk tänker att det här är ingenting att bygga på. Det är bra att det finns de som vill ta initiativ, jättrevligt. Men det bästa är väl i så fall om man kan hjälpas åt så att man sänder ut rätt signaler, säger Nina Fållbäck Svensson.

Rätt signaler att sända ut är enligt allt fler insatta medborgare att landstingskrisen är medvetet skapad och att landstingsledningen enligt tre ledande ångermanländska politiker har en dold agenda och medvetet saboterar verksamheten i syfte att köra sjukhuset i botten och lägga ned det.

Läs mer om samma ämne