Antalet utvisningsärenden har tiodubblats

Bara 15 procent av utvisningarna verkställs På tre år har antalet utvisningsärenden som inkommit till Polisregion Nord tiodubblats. Hittills i år har 498 ärenden inkommit och totalt i år väntas ca 900 utvisningsärenden. Av dessa kan man förvänta sig att omkring 15 procent av utvisningarna verkställs. En stor del av de resterande gömmer sig och väntar på att få söka asyl igen.

-Bara om man tittar på siffrorna så kan man ju se att vi har fått mer att göra. Det har vi definitivt fått, säger gränspolisen Rickard som inte vill uppge sitt efternamn på grund av hot och våld från asylaktivister.

År 2012 inkom 15 st utvisningärenden till dåvarande Länspolisen i Jämtland. I år väntas motsvarande område få uppemot 200 utvisningsärenden att hantera. Totalt väntas Migrationsverket i år lämna över omkring 900 utvisningsärenden till Polisregion Nord. Bara i Jämtlands län är 86 flyktingar efterlysta.

Hittils i år har gränspolisen i Jämtland verkställt 18 beslut om utvisningar. Vilket innebär att summan för året ser ut att bli omkring 27. Detta är ca 15 procent av det totala antalet utvisningsärenden för Jämtland.

Många av de som inte får sin utvisning verkställd gömmer sig i landet. Efter bara fyra år preskriberas ett fall, och därefter kan de gömda på nytt söka asyl och behöver då inte längre hålla sig gömda.

Att gömma sig i Sverige är inte så svårt, eftersom politikerna bestämt att en stor del av samhällets institutioner som exempelvis skolor ska hjälpa flyktingarna att gömma sig och aktivt motarbeta polisens arbete.

Läs mer om samma ämne