Kvinnor överfölls och våldtogs i Skellefteå

Festivalen Matfesten arrangeras av den ideella föreningen Matfestens Vänner och tanken var att fira i fyra dagar. Men under helgen fick Stadsparken spärras av på grund av att en kvinna våldtagits mitt under festen. Senare på natten våldtogs en till kvinna i ett trapphus.

Den första våldtäkten inträffade vid halv tio under fredagskvällen. Då överfölls och våldtogs en kvinna i Stadsparken, varefter hon tillkallade en vakt och området spärrades av.

Senare vid tvåtiden på natten överfölls och våldtogs en till kvinna i ett trapphus på Storgatan intill korsningen till Trädgårdsgatan. Enligt Polisen rör det sig sannolikt om två olika våldtäktsmän som springer lösa.

Antalet anmälningar om fullbordade våldtäkter har ökat dramatiskt i Sverige under den senaste generationen. Från ca 400 anmälda fall år 1975 till omkring 6 000 anmälda fall år 2015.

År 2005 ändrades kriterierna för våldtäkt vilket sannolikt delvis kan förklarar att antalet anmälda fullbordade våldtäkter gjorde ett hopp uppåt från ca 2 300 år 2005 till ca 3 300 år 2006. Men lagändringen kan naturligtvis inte förklara att antalet anmälda fullbordade våldtäkter ökat från ca 400 till ca 2 300 under de 30 åren från 1975 fram till lagändringen 2005. Inte heller ökningen från ca 3 300 anmälda fullbordade väldtäkter 2006 till ca 6 000 år 2015 har att göra med denna omtalade lagändring.

Snarare handlar det om mer beslutsamma våldtäktsmän med mindre empati för offren. Även andra våldsbrott har ökat, exempelvis har antalet anmälda fall av misshandel ökat med 1 200 procent på 60 år.

Det handlar alltså om i första hand en samhällsomvandling. Samhället har blivit mer urbant vilket resulterat i att människor trängs ihop med varandra på en allt mindre yta vilket skapar konflikter. Samtidigt är de ihopträngda människorna i högre utsträckning än tidigare trängda tillsammans med människor de inte är släkt med, de inte känner eller vill känna och i många fall inte anser sig sig ha någon som helst samhörighet med.

Lägger man till detta att inkomstskillnaderna samt skillnaderna i världsåskådning år för år medvetet ökats av makthavarna så kan man förstå de ökade våldsbrotten som en självklar bieffekt av den nyliberala politiken.

Läs mer om samma ämne