Bensinstölderna ökar kraftigt

Varje år ökar antalet bensinstölder från landets bensinstationer. Det är en del av samhällsutvecklingen. Systemet med att först tanka, och sedan betala, bygger på förtroende mellan kund och anställd och i förlängningen mellan medborgarna i samhället. Det förtroendet urholkas mer och mer för varje år som går.

-Det blir en otrygg miljö för personalen att jobba i. Smitningarna sker trots att stationen både har tv-övervakning och är välbemannad, säger Thomas Berglund som är stationschef på OKQ8 i Älandsbro.

Enligt branschorganisationen Svensk Bensinhandel inträffade omkring 50 000 så kallade springnotor under förra året. Springnotor innebär att en bilist, eller en hel familj, tankar sin bil på en bensinstation och sedan åker i väg utan att betala. Stölden är nästan riskfri fastän att många bensinstationer installerat övervakningskameror. Detta eftersom det inte behöver vara bilens registrerade ägare som tjuvtankat. Samhällets resurser läggs därför på annat än att utreda vem som egentligen körde bilen.

-Det finns en resignation ute bland medlemmarna när man ser att detta inte följs upp på ett bra sätt av polisen. Då drar man sig för att anmäla. Tjuvtankningar är ett lågprioriterat brott för polismyndigheten, säger Robert Dimmlich som är ordförande för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Att Polisen inte prioriterar stölderna har en väldigt naturlig förklaring: Brottsligheten ökar så mycket i resten av samhället också och Polisens uppdrag med att upprätthålla "lag och ordning" reduceras därför allt mer till att försöka upprättahålla ordningen.

Stölderna av bensin från mackar kan jämföras med brotten som drabbar privatpersoner, exempelvis cykelstölder. En cykel kostar i allmänhet mycket mer än en tankning, men det är också ett brott som i mycket hög utsträckning prioriteras bort och inte löses. En skillnad är förstås att cykelägare inte har en branschorganisation som ser efter deras intressen.

Därför är det svårare att förstå omfattningen av brotten. Mörkertalen blir nämligen också större och större i och med att allt färre medborgare anmäler brotten.

I slutändan faller ansvaret på medborgarna att välja politiker som representerar dem. Förr eller senare kommer "den enda vägens politik" att ha nått sitt slut.

Läs mer om samma ämne