”Dold agenda” bakom sjukhusnedläggningen

V och M kräver landstingsledningens avgång Efter den skandalartade presskonferensen där landstingsbyråkraterna i stark motvind försökte presentera sin strukturomvandling av vården som ett nödvändigt ont säger nu tre tunga politiker i Ångermanland att landstingsvården medvetet körs i sank.

Socialdemokraternas Elisabet Lassen ansluter sig nu till Vänsterpartiet Lars-Gunnar Hultin och Moderaternas Bengt Sörlin och konstaterar att det finns en "dold agenda" bakom byråkraternas misskötsel av landstingsvården. Planen är att bana väg för politikernas nedskärningar på ett sätt så att politikerna inte behöver ta ansvar för de kommande nedläggningarna och privatiseringarna av vården.

-Jag har ingen anledning nu att tro något annat, säger Sollefteås kommunalråd Elisabet Lassen om att det existerar en dold agenda.

Sedan tidigare har både Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin och Moderaternas Bengt Sörlin talat om den dolda agendan att avveckla Sollefteå sjukhus. Något Fjällsjö Nyheter berättat om i artikeln Landstingskrisen är medvetet skapad.

-Det här är planerat det här har de vetat hela tiden. Redan när dåvarande landstingsdirektören Anders L Johansson presenterade det första dokumentet förstod jag vad planen var. Jag sade åt honom att det här var att lägga ner Sollefteå sjukhus utan att politikerna behöver ta något ansvar, säger Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin.

-Jag är väldigt kritisk mot landstingsledningen. Både tjänstemännen och politikerna. De här signalerna fick de för länge sedan, det fick jag också. Låter man det här ske är det antingen medvetet eller också är man inkompetent, har Sörlin hävdat.

På frågan om detta är ett steg att lägga ned hela sjukhuset säger Sörlin:

-Det togs ett sådant steg redan i Oktober när det påtalades för Leif israelsson att man måste börja titta på rekryteringen. Då var svaret att det inte behövdes, säger Sörlin.

Efter den skandalartade presskonferensen i fredags är nu den ångermanländska kritiken samlad och hård mot landstingsledningen:

-Det vi ser hända här tycker jag är en skam för landstinget. Det är så illa planerat och de visar sitt dåliga ledarskap. Det är det sämsta jag sett och jag skäms som politiker, säger Hultin.

-Jag är mållös, så fantastiskt illa skött. Om jag sett ett sådant ofantligt misstroende mot förvaltningsledningen skulle jag dra öronen åt mig och fundera vad det beror på. Det här är så nonchalant, ett skräckexempel, säger Lassen.

-Jag kommer att kräva att Nina Fållbäck Svensson, landstingsdirektör Inger Bergström och de ansvariga länsklinikcheferna lämnar sina platser till någon som kan sköta uppdraget. Jag är också besviken på frånvaron av politik i det här. Var finns Erik Lövgren och Eva Back, säger Sörlin.

Enligt Vänsterpartiets Hultin, som är den enda av de tre stora kritikerna som är vald till landstinget och inte till kommunen, bereder tjänstemännen vägen för ett politiskt beslut i Oktober att helt ta bort den akuta kirurgin på Sollefteå sjukhus:

-Politikerna kan skylla på det här läget, ett läge som åstadkommits av tjäntemännen. Det här är så dålig personalpolitik, sämst i Sverige. Jag blir förbannad när jag hör att personalen inte ens får ställa frågor, säger Hultin.

"För att skapa en dominoeffekt på de andra av sjukhusets avdelningar stängs nu ortopedakuten ... Man kan säga att eftersom de flesta makthavare vill lägga ned Sollefteå sjukhus och flytta pengarna till det krisande Sundsvalls sjukhus, samtidigt som vissa politiker vägrar, är kompromissförslaget nu från makthavarnas sida att lägga ned sjukhuset stegvis genom att sabotera verksamheten", skrev Fjällsjö Nyheter i våras.

"Nu när Fjällsjö Nyheters tolkning av verkligheten officiellt blivit den samlade oppositionens är det dags att ta tankesprånget ett steg vidare: Det finns en plan i en plan. Landstingsledningens medvetet skapade kris för att lägga ned Sollefteå sjukhus är i sin tur ett resultat av riksdagspolitikernas plan att genom underfinansiering medvetet skapa en kris inom hela landets landstingsorganisation, i syfte att krascha landstingen och privatisera sjukvården", skrev Fjällsjö Nyheter sedan i Juli i år.

Allt som hänt har sedan bekräftat den analysen och världsbilden. Precis som förutspått försöker nu makthavarna göra den "tillfälliga" stängningen av ortopedakuten permanent.

Målet för samhällsomvandlingen är i praktiken ett återgående till den feodalliknande struktur som härskade över stora delar av Euopa under medeltiden, när folket var tvungna att betala skatt till överklassen. Det är det vi ser hända i Sverige idag: Gemensamt ägda tillgångar som sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, skolor, flyktingboenden, HVB-hem, behandlingshem, personliga assistenter, kommunala hyreshus m.m. privatiseras vilket resulterar i att de skatter och avgifter folket enligt lag är tvingade att betala numera går rätt ned i fickan som vinst för den härskande klassen.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne