Swexit bra för jakten

Brexit bra för jakten i Sverige skriver Runar Filper som är jakt- och viltpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Idag styrs jakten i Sverige i första hand av EU:s odemokratiskt uppfunna "regelverk" och "direktiv" vilket omöjliggör en demokratiskt förankrad jakt i Sverige och i synnerhet i Norrland.

-Det är svårt, när överstatlighet, regelverk och ansvariga myndigheter som Naturvårdsverket gör allt för att försvåra. Här måste vi nog gå ända till roten av det onda. Endast omförhandlingar av det svenska EU-medlemskapet och i förlängningen ett utträde likt det i Storbritannien kan rädda den svenska jakten, säger Runar Filper till Jakt & Jägare.

Dessutom växer vargstammen och den okontrollerade tjuvjakten på varg okontrollerat, menar Filper. Skulden för detta är den ohållbara rovdjurspolitiken som nästintill omöjliggör skyddsjakt på varg, eftersom olika globalistiska "miljöorganisationer" har getts rätt att överklaga jakten om och om igen tills dess att vargarna hunnit smita undan eller ägarna till de angripna tamboskapen lagt ned i verksamhet.

-Det är svårt att se en ände på den ständiga rundgången med jaktbeslut som inte kan verkställas. Därför kan en svensk uppföljare till Brexit på sikt betyda en chans till förändring och en möjlighet att få svenska lagar och jaktregler att återigen gälla i Sverige, säger Filper.

Filper menar även att jakten måste utvärderas ur ett regionalt perspektiv där de lokala människornas liv står i centrum för besluten. Idag värderas jakten istället utifrån ett "samhällsperspektiv" där det är storstädernas nationella eller överstatliga EU-perspektiv som är det vägledande.

Läs mer om samma ämne