Polisstationen i Strömsund stänger

Stängd över en månad Polisstationen i Strömsund håller stängt över månad på grund av nedskärningarna av välfärden. Officiellt kommer polisstationen att vara stängd mellan den 11 Juli och den 13 Augusti, men i praktiken på grund av helger kommer polisstationen i Strömsund att vara stängd från och med den 9 Juli till och med den 14 Augusti.

Strömsunds kommun är större än Skåne och till vissa orter kommer polisen att behöva åka 30 mil för att bekämpa brott. Då är sannolikt tjuven redan hemma i sängen och sover. Troligen kommer Polisen i sådana fall inte att skickas ut alls såvida det inte handlar om liv och död.

I Jämtlands län stänger 8 av 10 polisstationer i sommar. Bara i Åre och i Östersund kommer verksamheten att upprätthållas och alla medborgare garanteras en rättvis service. Hälften av poliserna kommer att vara ur tjänst, och situationen är liknande även i grannlänen.

Anledningen till att Norrland drabbas så hårt är att Polisens ledning koncentrerat orättvist många poliser till de mångkulturella ghetton som regeringen byggt upp i storstäderna. Om antalet poliser istället hade fördelats rättvist efter hur många medborgare som bor på varje ort skulle Strömsunds kommun ha flera hundra procent fler poliser.

Läs mer om samma ämne