Kris väntar flyktingbarnsindustrin

Regeringen halverar ersättningen Istället för dyra ofta privatägda HVB-hem med mycket personal ska flyktingbarnen bo på stödboenden med färre personal. Men i praktiken kommer alla flyktingbarn att vårdas av barnpsyk, varnar Barn- och ungdomspsykiatrins chef Mikael Lec-Alsén.

-Vi ska inte göra en hel grupp till barnpsykiatriska patienter i onödan, säger Barn- och ungdomspsykiatrins chef Mikael Lec-Alsén.

Uttalandet kan verkar häpnadsväckande. Men redan i dag har 25 procent av de ensamkommande flyktingbarnen stöd av barnspyk. En kraftig ökning väntas om regeringen sänker ersättningen för varje flyktingbarn från 1 900 kronor om dagen till 850 kronor om dagen och detta resulterar i att personalen skärs ned.

Bakgrunden är att kostnaderna för flyktingbarnen skenar. Sverige tar emot över hälften av alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till EU. Detta beror på att makthavarna i Sverige är de enda i EU som samarbetar med de kriminella flyktingsmugglarna. Bland annat sköt SJ till pengar för att hjälpa flyktingsmugglarna ekonomiskt med transporten av flyktingarna. I andra länder sätts istället polis och militär in för att fånga bovarna.

I Rapport den 22 Juni rapporterades att varje ensamkommande flyktingbarn kostar svenskarna 800 000 kronor om året. De 35 000 ensamkommande flyktingbarnen som kom till Sverige bara förra året kostar sammanlagt 28 miljarder. Då tillkommer alla de flyktingbarn som kommit tidigare år.

De 28 miljarderna kan jämföras med de ca 0,5 miljarder som staten behöver skjuta till för att Landstinget Västernorrland ska få sin ekonomi på fötter och sluta lägga ned sjukhus.

Nu varnar allt fler för att regeringens sänkning av ersättningen inte kommer att minska kostnaderna för de ensamkommande flyktingbarnen, utan istället bara skjuta över kostnaderna på andra. I första hand på kommunerna, men även på t.ex sjukvården och på Polisen.

Ett exempel från sjukvården är att ortopedin inom Landstinget Västernorrland vill göra en besparing. Resultatet kommer att bli att ambulansens kostnader ökar med det dubbla jämfört med vad ortopeden sparar. Men det är inte ortopedens problem. Vården har gjorts om så att det är kapitalistiska principer som ska gälla. Skattebetalarna får högre skatt och uppmanas av media att lösa problemet genom att rösta på nyliberala partier som vill sänka skatten och privatisera vården.

Barn- och ungdomspsykiatrins chef Mikael Lec-Alséns förslag för att komma tillrätta med problemet är att istället göra nedskärningar på försvaret:

-I den värld av krig och oro vi befinner oss i just nu kommer våra resurser bäst till godo hos Migrationsverket, inte i försvarsbudgeten. Om det inte är så att Pär Jönsson har tänkt att sätta in armén för att hjälpa de ensamkommande barnen, säger Lec-Alsén.

Lec-Alsén verkar dock ha glömt att de ensamkommande i de flesta fall har flytt ifrån arméns krig mot afghanerna. Alla partierna i riksdagen förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna bär ansvaret för flyktingkatastrofen i Afghanistan, som inleddes med USA:s och Sveriges anfall på landet.

Något som inte nämns i debatten är att en stor del av flyktingbarnsindustrin är privatägd, och att en halvering av skattebetalarnas kostnader kraftigt skulle minska flyktingkapitalisternas vinster. Minskade vinster för samhällets rikaste är inte något som kan genomdrivas utan ett starkt motstånd från nyliberal media.

Läs mer om samma ämne