Man kidnappades och gruppvåldtogs i Timrå

Filmade och spred våldtäkten Fyra män och en kvinna åtalas för människorov, grov misshandel, grov våldtäkt, rån, misshandel, försök till utpressning, övergrepp i rättssak och olaga hot mot en man de kidnappat i Timrå och sedan torterat i en grustäkt. UPPDATERAD

De fem åtalade Timråborna överföll offret på en busshållplats och tvingade in honom i en bil. Där misshandlade och rånade de honom och förde honom sedan till en parkeringsplats vid deltat i närheten av Sundsvalls flygplats där misshandeln fortsatte.

Offret bands sedan och fördes till en grustäkt i Timrå kommun där han hölls fången i bilen under fem timmar. Därefter har man med hjälp av två bilar kört offret till Fagervik där misshandeln fortsatt och man även hällt bensin på offret och hotat att tända eld på honom.

De åtalade har sedan hållit fast offret och bundit honom vid ett träd och gruppvåldtagit honom i stjärten. Gruppvåldtäkten filmades och spreds därefter av de misstänkta gärningsmännen.

Brottet ska ha begåtts den 16 Mars i år. Rättegången beräknas bli mycket kostsam och ta över en vecka att klara av.

UPPDATERAD

De misstänkta fyra männen och kvinnan är bosättare i Timrå, Söråker och Sörbärge. Alla är araber från Syrien som inte velat hjälpa sin regering att bekämpa IS och al-Qaida. Den ene är svensk medborgare, medan de fyra övriga är medborgare i Syrien. Två av de misstänkta bor ännu på asylboende. Alla har tagits hit av regeringen för att ett litet antal svenskar tjänar på invandringen.

Offret är också ifrån Syrien. De misstänkte förövarna har försökt utpressa offrets mamma att skriva över sin lägenhet i Syrien på förövarna. Åklagaren Christina Edlund Nilsson yrkar på utvisning av de fyra misstänkta som ännu är syriska medborgare, något som knappast kommer att ske så länge som Sveriges regering stödjer islamisterna i Syrien och skickar folkets skattepengar till al-Qaida som "bistånd". Åklagaren skriver att hon tror att de misstänkta kommer att begå nya brott i Sverige efter att de släpps ut från fängelset.

Offret kidnappades på en busshållplats på Tallnäsvägen i Timrå, sannolikt i närheten av sin bosättning. Därefter följde en långdragen misshandel, som slutade i att de misstänkta gruppvåldtog offret i stjärten med en dildo och hällde bensin över honom och sa att han skulle "brinna".

Den utländska kvinnans bidrag var att hon servade förövarna med mat och dryck, handlade rep och försåg männen med den dildo som användes i gruppvåldtäkten.

Som vanligt när det gäller människor som begår våldshandlingar i grupp har de misstänkta noggrant dokumenterat sina brott för Polisen: De har filmat sitt brott med mobilen, dokumenterat sina brottsliga handlingar i skrift på mobilen, och lämnat DNA-bevis i form av fimpar på brottsplatsen.

Utdrag ur stämningsansökan ärende AM-36758-16:

[misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt] har vid elvatiden på förmiddagen bemäktigat sig och fört bort [offret] från en busshållplats på Tallnäsvägen i Timrå varvid [misstänkt] och [misstänkt] har tagit runt [offrets]:s huvud, sparkat honom på ryggen och knuffat in honom i en bil som kördes av [misstänkt]. I bilen har [offret] placerats i baksätet mellan [misstänkt] och [misstänkt] och de har, tillsammans och i samförstånd med varandra och med [misstänkt] och på uppdrag av denne, stulit bl.a. [offret]:s mobiltelefon, kontanter och pass. I samband därmed har [misstänkt] slagit [offret] i ansiktet med i vart fall smärta som följd. [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt] har fört [offret] till en parkeringsplats vid deltat/Midlanda i Timrå kommun.

Samma dag och på ovan nämnda parkeringsplats har [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt], tillsammans och i samförstånd, i samband med att [offret] försökt fly från platsen och sedan han fallit omkull, sparkat honom på kroppen och, medan han förts tillbaka till bilen, slagit honom med ett tillhygge, allt med i vart fall smärta som följd. [misstänkt] har därutöver, medan [offret] legat på marken, tryckt sin fot mot [offret]:s nacke med i vart fall smärta som följd.

[misstänkt] har anslutit sig till ovan nämnda parkeringsplats varvid hon överlämnat två av henne införskaffade rep. Därefter har [misstänkt] och [misstänkt], på uppdrag av [misstänkt], bundit fast [offret] till händer och midja med repen.

Vidare har [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt] vid 14-tiden, tillsammans och i samförstånd, fört [offret] vidare i bil till en grustäkt i Timrå kommun där [offret] hållits fången i bilen under cirka fem timmar. [misstänkt] och [misstänkt] har anslutit till grustäkten och där försett [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt] med mat och dryck.

Därefter har [offret] förts vidare till Skälarövägen i Fagervik, Timrå kommun, varvid [misstänkt] och [misstänkt] kört före och visat vägen medan [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt] kört efter med den alltjämt bundne [offret] i bilen. I samband med färden har en tröja trätts över [offret]:s huvud och på Skälarövägen har även [misstänkt] sjal knutits över [offret]:s ögon.

[misstänkt] har samma dag som ovan på Skälarövägen i Fagervik, Timrå kommun, hotat [offret] genom att till honom uttala ”jag ska bränna dig” eller liknande. Hotet har uttalats efter att vätska hällts över [offret]. Hotet var sådant att [offret] kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.

På samma plats och samma dag har [misstänkt], [misstänkt], [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt], tillsammans och i samförstånd, misshandlat [offret] genom att sparka och slå på hans kropp så att smärta och blånader uppstått.

Vidare har de, alltjämt tillsammans och i samförstånd, bundit fast [offret] vid ett träd där han fått stå cirka en halvtimme, varvid de sparkat och slagit honom på kroppen och huvudet med smärta och blånader som följd. Misshandeln är att bedöma som grov eftersom gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att de befunnit sig i fysiskt överläge och då slagen och sparkarna utdelats medan [offret] stått på knä omringad av gärningsmännen, varit fasthållen, bunden till händer och midja, fastbunden vid ett träd samt iförd ögonbindel. Det ska även beaktas att gärningen delvis filmats.

Vidare har på samma plats och vid samma tid som ovan [misstänkt], [misstänkt], [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt], tillsammans och i samförstånd, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag genom att penetrera [offret] analt med en s.k. dildo. Härvid har [misstänkt] försett [misstänkt] med dildon. [misstänkt] har flera gånger penetrerat [offret] analt med dildon medan [misstänkt], [misstänkt], [misstänkt] och [misstänkt] hållit fast [offret] eller befunnit sig i [offret]:s omedelbara närhet och filmat gärningen.

Våldtäkten är att bedöma som grov eftersom flera deltagit i övergreppet och att gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att gärningen varit förenad med långvarigt frihetsberövande, att gärningsmännen varit i fysiskt överläge, att man hållit fast och slagit en ring runt [offret] medan denne legat försvarslös på marken med fastbundna händer och midja samt iförd ögonbindel. Det ska även beaktas att övergreppet har filmats och därefter spridits. Utöver vad som anförts ovan har [misstänkt], vid samma tillfällen som ovan, främjat människorovsgärningen genom att under dagen, muntligen per telefon, bistå [misstänkt] med uppgifter om vilka platser som kunde bedömas ”lämpliga” att begå brott på sedan denne frågat efter avlägsna platser.

[misstänkt] har i vart fall främjat människorovsgärningen genom att förse gärningsmännen med rep, delta i förevisande av brottsplatsen på Skälarövägen i Fagervik, Timrå kommun, och förse övriga gärningsmän med mat, allt enligt ovan.

Samtliga gärningar har begåtts med uppsåt.

Läs mer om samma ämne