Fjällsjö kan bryta sig ur Jämtland

Region Norrland kan komma att skapas utan Region Jämtland. Bland annat MittMedia propagerar starkt för det. I sådana fall har regeringen lovat att gränsområden ska få välja själva vilken region de vill tillhöra. Detta kan innebära att Fjällsjö kommer att ingå i Region Norrland tillsammans med Sollefteå och Umeå.

Härjedalen, Sundsvall, Hudiksvall och Nordanstig är exempel på områden i gränstrakterna som kan komma att omflyttas emellan de nya regionerna om ett "Stornorrland"/Region Norrland skapas 2019.

Om Region Jämtland Härjedalen ställer sig utanför Region Norrland, vilket kan komma att bli fallet om nyliberala Centerpartiet gör upp med Socialdemokraterna om regionsbildningen, så är det en relativt liten affär att flytta Fjällsjö över till Sollefteå-sfären och Region Norrland som det var från ca år 7000 f.Kr. till 1974 e.Kr.

All form av "separatism" och "nationalism" handlar om att ekonomiskt gynna lokala eliter på mer globala eliters bekostnad. Svensk nationalism handlar om att gynna svensk-bundna affärsmän på t.ex amerikanska affärsmäns bekostnad, jämtländsk nationalism och separatism handlar om att gynna den jämtländska eliten på den storsvenska elitens bekostnad, osv.

Det omvända är lika sant, EU-projektet handlar t.ex om att gynna europeiska eliter på nationella eliters bekostnad, avvecklingen av Fjällsjös kommunala självstyre och överföring till Jämtlands län gynnar i praktiken den Jämtländska eliten på bekostnad av den mer regionala eliten i Fjällsjö osv.

Det är i grunden ekonomiska skäl som avgör, medan folket ständigt förs bakom ljuset av känsloargument.

Ett tydligt exempel på att det är så här saken fungerar får man om man granskar de olika landshövdingarnas inställning till ett "Stornorrland"/Region Norrland: De landshövdingar som säkert kommer att sparkas ut från sitt jobb om Region Norrland bildas är starkt emot, medan de som hoppas på att få ännu mer makt men samtidigt är rädda för att själva bli av med jobbet är tveksamma eller försiktigt positiva.

Många är de i Fjällsjö som varit starkt missnöjda med kommunreformen som avskaffade Fjällsjös självstyre och flyttade över området från resten av Ångermanland till Jämtland.

-"Det är svårt att hitta någon i Backe, eller hela gamla Fjällsjö kommun, som vill kalla sej jämte eller ens räkna sej till Jämtland", skriver Biblioteksbladet nr 3 2013.

Viljan har hos många varit att flytta tillbaka till Ångermanland där älvlandskapet varit det som format kulturen. För de som vill tillbaka till Ångermanland kan den nya regionbildningen komma att bli den bästa chansen de närmaste hundra åren för att åstadkomma detta.

Läs mer om samma ämne