Safaee behåller jobbet

Hävdar att han gjort rätt Trots MittMedias och Landstingets Erik Lövgrens (S) protester får Majed Safaee stanna på sitt jobb som strateg på Sollefteå Kommun. Vem han chattade med på homosex-sajten och vad denne sagt mörkas dock fortfarande.

-Det är beklagligt att det här har hänt och vi tar avstånd från det. Men Majed behövs här, säger Sollefteås kommunalråd Elisabet Lassen.

MittMedia-monopolet och Landstingets impopuläre ordförande den dödshotade Erik Lövgren har dock en annan åsikt, de vill ha bort Majed Safaee eftersom han är en av Sollefteå sjukhus stora kämpar.

-Jag kommer inte att lyssna på det som Majed Safaee uttrycker, för det han säger saknar bäring, för min egen del, säger Erik Lövgren till MittMedias "reporter" Ove Öst som i stort sett enbart skriver artiklar mot Sollefteå sjukhus.

Safaee erkände grovt förtal av den öppet homosexuelle Moderatledaren Per Wahlberg efter att Polisen ip- spårat inlägg i en konversation mellan två personer på homosex-sajten QX. Förtal innebär att man sprider uppgifter om en person som kan leda till att den personen "missaktas" av andra. Sådana uppgifter behöver inte vara lögner, spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal, om inte domstolen anser att det var "försvarligt" att lämna uppgifterna.

Exakt vad det var för uppgifter Majed Safaee spred har inte offentliggjorts. Det har heller inte framgått om Polisen ip-spårat Per Wahlbergs QX-konto och vem som från början alltså skrev de "missaktande" uppgifterna. Wahlberg själv förnekar att det var han. Efter den snabba rättsprocessen där fallet aldrig gick till domstol kommer sannolikt inte detta att komma till allmänhetens kännedom.

Just nu är de politiska ställningstagandena så att Socialdemokraterna i princip vill lägga ned sjukhuset, Moderaterna vill bolagisera sjukhuset och lägga ut det på entreprenad, vilket är halva vägen mot en privatisering, medan Vänsterpartiet vill slå ihop sjukhuset med Sollefteå kommuns verksamhet i enlighet med den så kallade Norrtäljemodellen.

Vänsterpartiet har dock sagt att om man tvingas välja mellan att Ångermanlänningar blir utan tillgång till snabb akutvård, och en privatisering, så kommer man att välja privatisering. Om sjukhuset ändå läggs ned kommer sannolikt många akut sjuka Ångermanlänningar att försöka få ambulanserna att köra dem till Östersund eller Umeå.

Läs mer om samma ämne