Snart dags för den årliga hetsartikeln

Varje år på sommaren publicerar media en artikel för att hetsa mot oppositionella i Fjällsjö. Enligt tips från flera personer i Fjällsjöområdet samt information vi tagit del av ifrån en anställd på Sveriges Radio är det snart dags igen.

"Media är till för att granska makthavarna" heter det. Men i realiteten är media till för att granska oppositionen, och på så vis bara släppa fram de politiker som media själva godkänner. Politiker med andra åsikter än medias ägare utmålas regelmässigt som elaka.

Vad vanligt folk har för åsikter betyder ingenting. Det är journalisternas åsikter som ska vara normsättande, enligt de själva, och vilka journalister vi har bestäms av journalisternas ägare. Denna ordning har lett till att tidningen Journalisten.se skamlöst kunnat rapportera att 41 procent av journalisterna röstar på Miljöpartiet, ett extremparti för fri invandring som enligt den senaste mätningen har stöd av 2,8 procent av medborgarna.

Man kan kalla det "ett demokratiskt problem".

Det är därför ett styrkebesked för oppositionella i Fjällsjö och hoppfullt för demokratin här att media skapat en årlig tradition med en ny hetsjakt på oliktänkande personer varje år i just vårt område av landet. Det visar på en ståndaktighet hos befolkningen som är något att vara stolta över.

Den årliga hetsjakten på oliktänkande

Traditionen med årliga hetsjakter på oliktänkande började med att en ideell förening i området sökt människor som kunde ställa upp och jobba gratis med ungdomar från ett gymnasium i Umeå. När personer med "fel" åsikt om regeringens politik var de enda som ställde upp vinklade media denna icke-händelse i en hetsartikel som syftade till att få de ideellt arbetande människorna bannlysta.

Ett annat år skulle samma personer med "fel" åsikter få sparken från sina jobb med den enda motiveringen att de kritiserat regeringens politik, och en tredje gång ansågs det opassande att människor med "fel" åsikter (ja, samma personer som tidigare år) så ofta vill bo på landet.

Att media år efter år väljer att "granska" olika "frågor" där alltid exakt samma personer figurerar i alla de olika frågorna är ingen slump - alla "granskningarna" organiseras nämligen av samma lokala makthavarprofil. Som i praktiken sysslar med politisk förföljelse av oliktänkande.

Nu i år förutspår Fjällsjö Nyheter att vinklingen kommer att vara hur MittMedias privata nyhetsmonopol håller på att raseras (av samma personer som "granskats" tidigare år) och hur det påstås "hota demokratin" om fler än en ägare får sprida sina åsikter om händelser i samhället. Risken som journalisterna ser är antagligen att människor då genom att ta del av flera sinsemellan oberoende källor lättare kan bilda sig egna uppfattningar om saker, vilket egentligen är en förutsättning för riktig demokrati.

En äkta menad granskning skulle istället granska det privatägda mediamonopolet MittMedia och vilket gigantiskt hot mot demokratin det är att en och samma ägare äger alla tidningar. En sådan granskning skulle även ta upp den ekonomiska bakgrunden till hur dessa monopol egentligen bildas:

Kapitalismen strävar till sin natur efter monopol för att på så sätt sätta marknadsekonomin ur spel och maximera vinsterna. Det hävdade redan den tysk-judiska revolutionären Rosa Luxemburg innan hon mördades i fängelset av en paramilitär grupp som tog order av Socialdemokraterna. Detta ekonomiska fenomen innebär att även om det från början fanns tusentals konkurrerande företag kommer det genom uppköp och konkurrens i slutändan bara att finnas ett kvar inom varje bransch. Ett mediaföretag för lokalnyheter (MittMedia), ett Mejeri (Arla), ett hamburgerhak (McDonalds), en biografkedja (SF Bio), ett sökmotorföretag (Google), ett företag för operativsystem (Microsoft), en social media (Facebook) osv. Den som styr monopolet får sedan oinskränkt och diktatorisk makt över användarna.

Såvida inte monopolen förbjuds och bolagen likvideras av de folkvalda politikerna. Vilket görs när politikerna tjänar folket. Men som naturligtvis inte görs om politikerna tjänar monopolen, och efter sin politikerkarriär ser fram emot ett alldeles för välbetalt toppjobb hos dem.

Alla dessa korrumperade makthavare som aldrig gör något åt problemen i samhället och sedan "går till näringslivet" där de ges fantasilöner för att "föreläsa" om trivialiteter. Se där är något som media också hade kunnat välja att granska. Men det kommer aldrig att hända. Monopolmedia kommer alltid bara att granska makthavarnas fiender. Det är deras uppgift i det ruttna systemet.

Och liksom alla ruttna system så kommer det en dag att falla ihop av sin egen tyngd.

Läs mer om samma ämne