Skatten höjs i Strömsund

Medborgarna luras om varför Skatten i Strömsund höjs nästa år med 0,5 procent (50 öre). Orsaken är enligt MittMedia-monopolet "befolkningsminskning". Men sanningen är att skatten behöver höjas i stort sett i alla kommuner i Sverige och mest i de kommuner där befolkningen ökat mest.

MittMedia-monopolet vill öka massinvandringen till Strömsund och därför ljuger man i sina artiklar och lurar i folk att skatten måste höjas i Strömsund på grund av befolkningsminskning.

Men att befolkningen minskar eller ökar är inte det avgörande för om kommunalskatten bör höjas eller sänkas. Det avgörande för detta är hur stor andel av medborgarna som är skattebetalare och hur stor andel som går på bidrag eller är exempelvis barn och föremål för skolplikt i den kommunala skolan.

Värt att påpeka här är att pensionärer har sin pension (="uppskjuten lön") utbetald av staten, medan kommunerna ensamt står för gemensamma kostnader när det gäller barn. Så en befolkningsminskning där andelen äldre ökar och andelen barn minskar innebär inte i sig en ökad kostnad.

En kommun med hög inflyttning, där det plötsligt finns massor med fler barn på skolorna, där kommunen måste bygga dagis och hyresrätter till inflyttarna, och där de inflyttade föräldrarna inte har jobb, måste höja skatten mycket mer än en kommun där befolkningen minskar och skolorna kan läggas ned eller slås ihop.

I andra hand styrs skattehöjningarna av politikernas vilja att bevara respektive nedmontera välfärdsstaten. En kommun där politikerna vill bevara välfärdsstaten när den plötsligt belastas av fler medborgare att försörja kommer att höja skatten mer än en kommun där politikerna vill avveckla välfärdsstaten och göra samhället mer nyliberalt.

Rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting är att Strömsunds kommun bör höja kommunalskatten med 2 procent (2 kronor) för att klara välfärden. Politikerna har valt att höja den med 0,5 procent (50 öre). Resten kommer sannolikt att täckas av framtida skattehöjningar eller av nedskärningar av välfärden.

Ett exempel på en kommun som haft en stor befolkningsökning de senaste åren är Malmö. Där måste skatten enligt en uppmärksammad rapport höjas med 6,41 procent (6,41 kronor). Enligt rapporten från den internationella revisionsbyrån PWC måste skatten höjas mer ju mer Malmös befolkning i framtiden ökar.

Anledningen till att skatten måste höjas mer om befolkningsökningen är större är att befolkningsökning betyder i dagens Sverige att en allt mindre andel av befolkningen arbetar, och att en större andel av befolkningen lever på bidrag. I Malmö har befolkningsökningen lett till att dubbelt så många lever på bidrag som i resten av landet.

Slutsatsen är att Strömsund måste höja sin kommunalskatt för att en mindre andel av befolkningen än förut arbetar och betalar skatt och en större andel av befolkningen lever på bidrag från kommunen.

Och att det sämsta tänkbara för Strömsund skattemässigt vore att öka befolkningen som Malmö gjort.

Läs mer om samma ämne