Hotfulla män på skolan i Junsele

Barnen fick inte gå ut Enligt uppgifter från bybor i Junsele har tre män gått in på skolan i Junsele och letat efter en kvinna som gömde sig på skolan tillsammans med sitt barn. Männen uppfattades som hotfulla. Polisen ska sedan ha gripit en av dem. UPPDATERAD 2

Exakt vad som hänt är oklart. Som vanligt när det gäller problem med människor som tagits hit av makthavarna från främmande länder för att omdana samhället i nyliberal riktning vill de som tjänar på politiken inte att frågorna diskuteras. Rädslan är stor att om så sker kan politiken komma att ändras och därmed sinar klirret i kassan.

Enligt uppgifter på Internet flydde en kvinna och hennes barn in i skolan efter en misshandel av sin man. Kvinnan och barnen låstes då för sin egen säkerhet in på personalrummet.

Kort därefter gick tre män in på skolområdet och sökte efter kvinnan. Männen ska ha hotat barn i området för att få dem att berätta var kvinnan fanns. Eleverna blev då även de inlåsta i skolan och polis tillkallades.

Polis ska sedan ha gripit mannen som lett vuxengänget.

UPPDATERAD

Ett skriftligt meddelande som ser ut att vara från rektorn har idag cirkulerat på Internet. Meddelandet ger vad som ser ut att vara en vag och abstrakt beskrivning av händelsen, och verkar vara skriven av vikarierande rektor Linnea Stenklyft (utrensad Socialdemokrat som vägrade rösta för avveckling av den gemensamt ägda sjukvården).

I meddelandet som är riktat till föräldrar på skolan står bland annat om "en situation på skolan som avvek från en vanlig skoldag" och om "en konflikt i en enskild familj" samt att "skolan kontaktade polis" och att "vi valde att låsa dörrarna".

Fortfarande har varken statlig media eller det privata Mittmedia-monopolet uppmärksammat händelsen på skolan. Inte heller Polisen har skrivit något på sin hemsida. Det enda spåret utanför Fjällsjö Nyheter är en kort notis som Mittmedia publicerat om att "en man från Sollefteå kommun sitter anhållen misstänkt för grov kvinnofridskränkning". Möjligen rör det sig om samme man som ledde vuxengänget som fick skolan att låsa in barnen.

UPPDATERAD

Efter att media hela veckan mörkat händelsen har nu Mittmedia efter påstötningar från Junselebor publicerat en artikel om polisingripandet på skolan i Junsele. I artikeln försöker "journalisten" (nyliberala språkröret) Pontus Hellsen och en anonym rektor (förmodligen Linnea Stenklyft) tona ned händelsen och beskriva det som att det största problemet varit att människor talat om händelsen på Internet. Att människor diskuterar en händelse som Mittmedia mörkar kallar Pontus för "hat".

- Att de här krafterna tycks ha vaknat till liv och försöker få det här att växa till något större än vad det faktiskt var tycker jag är väldigt tråkigt, säger den anonyme rektorn.

Värt att notera är att Mittmedias artikel är helt avidentifierad och man har på så vis medvetet gjort händelseförloppet suddigt och oförståeligt. Exempelvis så skriver man aldrig ut vilken skola det handlar om eller rektorns namn.

Inte heller förklaras den politiska bakgrunden till brottet, gärningsmännens utländska kvinnosyn, eller vilka makthavare som är ansvariga för dessa nya samhällsfenomen och vilka det är som tjänar pengar på den.

Att barnen låstes in i skolan för att skydda dem från våldsmännen i linje med de riktlinjer som finns för t.ex skolskjutningar blev i rektorns brev till föräldrarna att dörrarna låstes för att skapa lugn och ro och i Mittmedias artikel blev det till att "flera" dörrar låstes EFTER händelsen. Allt för att tona ned och mörka det skedda.

Fjällsjö Nyheter väljer därför att publicera brevet som rektor Linnea Stenklyft skrivit till föräldrarna på skolan, eftersom detta brev är ett steg närmare sanningen än Mittmedias propagandaartikel som mest verkar vara skriven för att hetsa mot Junselebor som diskuterat händelsen på Internet.

-Hittills är det bara en förälder, vars barn aldrig var på plats, som har ringt, säger den anonyme rektorn.

Genom att påpeka att det endast är en förälder som hört av sig, och att dennes barn inte ens var på plats - vilket påskiner att den i rektorns ögon kanske inte borde hört av sig alls - vill den anonyme rektorn sannolikt ytterligare förminska händelsen.

Men anledningen till att bara föräldrar vars barn inte var med ringer upp rektorn är att föräldrar vars barn var med har fått en enhetlig och samstämmig bild av händelseförloppet från skolbarnen, och i många fall samtidigt en osamstämmig bild från skolan. Som många upplever inte verkade ha pratat ihop sig om vilken information man skulle lämna ut. Man litar helt enkelt mer på barnen och ser ingen poäng med kontakt med rektorn.

Häpnadsväckande är även att Polisen inte kan svara Mittmedia på om den flerfaldigt misstänkte våldsmannen fortfarande sitter inlåst eller om han släppts lös på byn.

-Det vet jag inte, säger S-O Gustavsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

Läs mer om samma ämne