Tre män åtalas för grov gruppvåldtäkt mot barn

Åklagaren la först ned fallet "i brist på bevis". Bristen på bevis bestod i att rättsväsendet låtit bli att DNA-testa de misstänkta männen. Efter att barnet överklagat beslutet att lägga ned fallet DNA-testades männen och har nu slutligen efter två års väntan åtalats. UPPDATERAD 2

Tre män åtalas nu för att ha utsatt en 14-årig flicka för gruppvåldtäkt. Åtalsrubriceringen är grov våldtäkt mot barn. Flickan låstes in i ett rum och hölls fast och misshandlades medan hon gruppvåldtogs på flera olika sätt. Våldtäkten inträffade på annandagen 2014 i en lägenhet i Östersund.

Förutom de tre männen ska det även ha funnits fler personer i lägenheten. Samtliga nekar till brott.

Våldtäkten utreddes av polisen när den inträffade, men ärendet lades ner eftersom bevisning påstods saknas.

-Det gick inte att reda ut vem som var gärningsman. Det fanns fler män i lägenheten. Jag la ner utredningen med den motiveringen, säger åklagaren Eva Lena Rimér.

"Målsägaren begärde en överprövning och i samband med att den gick igenom kom nya uppgifter fram som nu har lett till åtalet", skriver SVT på sin hemsida. De "nya uppgifter" som "kom fram" var att man nu DNA-testade männen och på så vis knöt dem till brottet.

Något som naturligtvis borde ha gjorts redan första dagen för två år sedan. Istället för att lägga ned fallet i "brist på bevis".

Att de tre männen nu kan åtalas beror uteslutande på att det gruppvåldtagna barnet inte gav sig utan istället överklagade rättsväsendets beslut om att lägga ned fallet. Detta gör att DNA från de tre männen nu binder dem till det misstänkta brottet.

UPPDATERAD

Statistik visar att väldigt få våldtäktsanmälningar i Jämtland leder till att en gärningsman knyts till brottet. Enligt tankesmedjan Tryggare Sverige hade Västernorrland flest uppklarade fall av våldtäkt i landet under perioden 2010-2014. Jämtlands län ligger trea från slutet med bara tolv procent. Sist ligger Västerbotten med ynka 8 procent uppklarade fall.

-Det kan vara så att vi råkar ha haft annorlunda ärenden än andra. Våldtäkter är svårutredda brott, kommenterade vice chefsåklagaren i Östersund Eva Lena Rimér saken förra året medan det gruppvåldtagna barnets sak försummades.

En annan teori till ojämlikheten är att om man t.ex låter bli att DNA-testa misstänkta våldtäktsmän blir det svårare att lösa brotten och fallen läggs ned "i brist på bevis".

En ytterligare teori är att rättsväsendet i Jämtland har väldigt lite personal, både när det gäller åklagare och poliser. Ibland är det bara en åklagare i tjänst i hela länet och inga poliser i en kommun.

I Sverige finns omkring 20 000 poliser på ca 10 miljoner invånare. Detta ger 1 polis på 500 personer. Strömsunds kommun som har ca 12 000 invånare borde alltså ha omkring 26 poliser, om alla människor i landet hade värderats lika. Men istället hade Strömsunds kommun förra året bara 5 poliser i yttre tjänst. Under semestern fanns ingen polis alls i hela kommunen i veckor i sträck.

I Sollefteå Kommun har man försökt lösa problemet genom att föreslå anlitandet av en privatägd polisstyrka i form av Securitas för att göra Polisens arbete. Securitas ägs av adelsmannen greve Gustaf Archibald Douglas på Stjärnorps slott.

UPPDATERAD

På yttrandefrihetsforumet Flashback diskuteras gruppvåldtäkten mot barnet i Östersund. Man har bland annat hämtat ut stämningsansökan från Östersunds tingsrätt. Där framgår att alla de tre åtalade männen är afrikaner från Somalia. Alla tre åtalade har somaliskt medborgarskap. Den ena har dock av någon outgrundlig anledning även fått ett svenskt medborgarskap.

-BO är svensk. Hon var tillsammans med sin kompis (jämnårig flicka med afrikanskt ursprung) hemma hos kompisens vän eller släkting. Samtliga GM är afrikaner, säger den användare som tagit fram stämningsansökan från tingsrätten.

Förundersökningsprotokollet är sekretessbelagd enligt uppgift från Östersunds tingsrätt, sannolikt på grund av att det är ett barn som gruppvåldtagits. I stämningsansökan framgår det att alla tre männen blev anhållna tre dagar i slutet av 2014, dagen efter att gruppvåldtäkten skedde. Sedan släpptes de "i brist på bevis" och anhölls och häktades nu i april 2016 efter att brottsoffret överklagat åklagarens beslut om att låta de misstänka förövarna löpa.

Även nättidningen Exponerat har publicerat namnen på de tre misstänkta gruppvåldtäktsmännen. Tidningen har även med en bild på en av de åtalade.

I stämningsansökan står det:

"****, **** och **** har var och en för sig i en följd eller tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN 6 som var 14 år. De har haft oralt och vaginalt samlag med målsägande och turats om att hålla fast henne och genomföra samlag. Gärningarna har skett i ett rum där gärningsmännen låst in sig med målsägande och där **** varit först i rummet och sedan släppt in **** och ****. **** har då förstått att även de skulle förgripa sig på målsägande. Målsägande har befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon varit inlåst med gärningsmännen."

"**** har hållit fast målsägande och genomfört först oralt samlag och sedan dragit ner henne på en säng, dragit av hennes byxor och genomfört ett vaginalt samlag samtidigt som han tryckt ner och hållit fast henne mot sängen. *** och **** har turats om att hålla fast målsägande och genomföra oralt och vaginalt samlag.. Det hände den 26 december 2014 i en lägenhet på Rådhusgatan 110, Östersund, Östersunds kommun."

"Brottet borde bedömas som grovt eftersom fler än en förgrep sig på målsägande, hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation genom att vara inlåst och våld använts."

Läs mer om samma ämne