Flyktingboende stoppades med hjälp av brand

Lokala protester mot det planerade flyktingboendet på den nedlagda skolan i Viksjö i Härnösands kommun stoppar nu Stockholmsföretaget Obero AB att skapa ett HVB-boende för så kallade ensamkommande barn.

För två veckor sedan tändes byggnaden på dagen efter ett möte där lokalbor protesterat mot det planerade flyktingboendet. 84 personer deltog på mötet som präglades av "hård ton". Polisen rubricerade då branden som mordbrand.

Tegelbyggnaden tändes den gången på genom att tre olika brandhärdar skapades. Skadorna fördröjde öppningen av flyktingboendet men stoppade det inte:

-Grejen är ju att det är en [nedlagd] skola. Du hittar inte en mer brandsäker plats. Den går inte att tända på, kommenterade då Jonas Djurstedt på Obero AB, som ska driva boendet åt Stockholmaren Stefan Blomberg.

-Det är ju en [nedlagd] skola och den är byggd för att vara brandsäker. Tack vare det har byggnaden inte tagit så stor skada. Vi kommer att komma igång igen med förberedelserna inom två veckor, hävdade "projektledaren" och Stureplansprofilen Jonas Djurstedt.

Den 22-årige självutnämnde brandexperten Djurstedt står nu med byxorna nere. Lokala brandexperter har motbevisat honom:

- Skolbyggnaden går inte att rädda, säger Tomas Näsman, räddningsledare. Just nu ser vi till så att elden inte sprider sig. Skolan får brinna ner. Vi har bara tankbilar och vattnet räcker inte för att släcka ner branden på en gång. Något annat vatten finns inte att tillgå.

Det nu stoppade flyktingboendet var tänkt att bli ett privatägt flyktingboende där folket skulle tvingas till att betala skatt som skulle gå till vinst för ägaren. Folk som inte ville betala för kapitalistens vinst skulle fått besök av beväpnade män från Polisen och blivit kastade i fängelse. Systemet liknar det gamla medeltida där adeln styrde. Den moderna motsvarigheten till det medeltida systemet med adel och livegna är fascismens system som förordar ett formellt sammangående mellan staten och storkapitalisterna där statens roll är att tvinga folket att ge kapitalisten vinster.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne