Bert Karlsson ska öppna asylboende i Sollefteå

Kommunen försöker stoppa det planerade flyktingboendet som Bert Karlssons företag Jokarjo ska starta i centrala Sollefteå. "-Vi vill uttrycka vår starka enhälliga invändning mot alla sådana planer", säger det Socialdemokratiska kommunalrådet Elisabet Lassen i en skrivelse till Migrationsverket.

Borta är nu de fantastiska berättelserna om vilken vinstaffär boendena är för folket. Visst är de en vinstaffär för vissa, som t.ex för Bert Karlsson, men för den stora delen av folket är boendena enbart en utgift. Nu sällar sig Sollefteås kommunalråd Elisabet Lassen till Strömsunds kommunalråd Göran Bergström som vädjat om att slippa fler flyktingboenden.

-"Fastighetsägaren Quorum properties drev bort en entreprenör från fastigheten, förmodligen i syfte att få ett mer lukrativt avtal med migrationsverket. Entreprenören som drevs bort bedrev en verksamhet som var viktig för kommunens besöksnäring. För oss är det agerandet inte seriöst eller förknippat med att var en god fastighetsägare", skriver Lassen.

Kommunen lyfter även fram annan kritik mot Quorum, företaget som äger fastigheten som Bert Karlssons företag ska hyra. Företaget har tidigare misslyckats med att skapa drägliga livsförhållanden för flyktingar på ett annat asylboende, och istället satsat på att roffa åt sig så mycket vinster som möjligt från skattebetalarna:

-En sådan fastighetsägare bör inte tillåtas flytta verksamheten eller starta upp nya boenden när de redan visat sig var olämpliga sedan tidigare, skriver kommunen i brevet till Migrationsverket.

Enligt Sollefteå kommuns kommunikationsstrateg Majed Safaee tar Sollefteå kommun emot "oproportionerligt mycket" flyktingar, men är redo att ta emot ännu fler, bara inte just i det här fallet. Dock ger kommunens brev ett intryck av att kommunen tröttnat på privatägd välfärdskapitalism och tycker att det räcker nu.

Men kommunen har inte längre något att säga till om, eftersom regeringen Reinfeldt avskaffade det kommunala självstyret gällande flyktingmottagningen i syfte att öka massinvandringen, omdirigera skattepengarna från bidrag till de fattiga till vinster för de rika, samt omvandla Sverige i nyliberal riktning. Och den nuvarande Socialdemokratiska regeringen har inte gjort någonting alls för att ändra på det.

Kommunernas flyktingmottagning bestäms numera av regeringen, som i sin tur önskar föra över makten över flyktingmottagandet till EU. Idehistoriskt har det varit Socialdemokraternas åsikt att FN ska bestämma hur många flyktingar kommunerna ska ta emot.

Att Sverige i framtiden inte skulle kunna bestämma över sin migrationspolitik användes som ett argument i de utredningar 1968-1975 som föregick riksdagsbeslutet om det mångkulturella samhället. Det ansågs på den tiden omöjligt att integrera alla människor ifrån främmande kulturer som via överstatliga beslut i framtiden skulle sändas hit, och därför behövde Sverige införa mångkultur hävdades det.

Läs mer om samma ämne