Socialdemokraterna röstar för Region Norrland

Socialdemokraterna i Jämtland beslutade i helgen på sin årskongress om ett ja till att bilda Region Norrland. Målet är att skapa en gemensam region med Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland från och med 2019.

Samtidigt som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger ja till att göra fyra av de fem norrländska länen till en storregion säger de borgerliga partierna nej.

Istället vill många ur Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet istället söka sig söderut t.ex till Dalarna. Detta har sannolikt partitaktiska förklaringar, eftersom vänstern skulle dominera Jämtland om länet anslöts norrut medan högern skulle ha bättre förutsättningar att dominera om anslutningen skedde söderut.

Ett borgerligt argument mot en Norrländsk region har varit att Norrland inte har en gemensam arbetsmarknad eller bra kommunikationer mellan de olika nuvarande länen. Men sannolikt är ett av målen med regionsbildningen just att skapa en sådan gemensam arbetsmarknad och för denna arbetsmarknad fungerande kommunikationer.

På liknande sätt som gränserna tas bort mellan olika länder i Europa för att skapa en gemensam arbetsmarknad vill man nu ta bort gränserna mellan de olika norrlandslänen och integrera dessa med varandra. Men för att få Region Norrland att fungera krävs enorma investeringar i infrastrukturen.

Det sannolika är att de styrande i toppen har bestämt sig för ett Region Norrland, och planerar att genomföra förändringen så snabbt som möjligt och med en minimal demokratisk förankring. Enskilda kommuner i gränstrakterna kan dock komma att tillhöra en annan region.

Läs mer om samma ämne