Västernorrland blir region 2017

I väntan på Stornorrland som planeras skapas om några år ska Västernorrland bli region nästa år 2017. Omställningen har kritiserats för att vara onödig men motiveras av civilminister Ardalan Shekarabi med att det då blir lättare att slå ihop de olika norrländska regionerna till en storregion.

Västernorrland blir en egen region och får ta över utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och landstinget från den 1 januari nästa år. Det har regeringen nu beslutat. Detta innebär i många fall att det regionala utvecklingsansvaret tas ifrån statliga byråkrater och flyttas till regionalt folkvalda.

-Det här skapar förutsättningen för bildandet av stora regioner som får ta hand om frågor som rör tillväxten bland annat. Det innebär då bland annat att det blir likadana villkor för de olika landstingen, bland annat i norr regionen och då har de också bättre förutsättning att vid storregionbildning helt enkelt ta över uppgifter från staten, säger Shekarabi.

Att ta över uppgifter från staten anses av många helt nödvändigt, eftersom staten medvetet urbaniserar Sverige genom att flytta statliga jobb från Norrland till Stockholm.

Sedan 2008 har antalet statliga jobb minskat med hela sju procent, mest i hela landet, i Västernorrland, från 6767 till 6326 st. Samtidigt har antalet statliga jobb i Stockholm rekordökat med 13 procent, från 63440 till 71575 st.

-Det kommer som en chock att det inte är företagen som genererar urbaniseringen utan att det är staten. Det är upprörande, säger Fred Nilsson (S) i Härnösand.

Att det är staten som driver urbaniseringen i Sverige är dock sedan länge känt, det finns att läsa exempelvis i universitetslitteraturen till Ekonomisk Historia A.

Den största urbaniseringen i Sverige har skett genom att staten, genom Fred Nilssons eget parti Socialdemokraterna, medvetet har höjt kostnaderna i form av exempelvis skatter för mindre lönsamma branscher, framförallt jordbruket.

Detta har varit en medveten strategi från LO-ekonomernas sida för att flytta arbetare från jordbruket till industrierna, som har en högre grad av lönsamhet samt är lättare för staten att beskatta. Resultatet har varit det som kallas "avfolkning av landsbygden", dvs urbaniseringen.

Läs mer om samma ämne