Landsbygdsupproret i kilometerlång traktorkortege

Under långfredagen begav sig en traktorkortege söderut från Örnsköldsvik till Birstas stora parkering i en manifestation för svenskproducerad mat. Bakom manifestationen står Landsbygdsupproret som varje år samlar protesterande på ett 20-tal platser i landet.

-Vi vill få politiker och svenska folket att vakna upp. Om vi vill att det även fortsättningsvis ska finnas svensk mat på marknaden måste vi sluta importera på det här sättet, säger Fredrik Nordin som är vice ordförande för Landsbygdsupproret.

-Vi måste få ordning på landsbygden och den urbanisering som sker. Det funkar inte att importera så mycket mat som vi gör idag. Och sen kan man inte fortsätta att lägga ned skolor, matbutiker och mackar i den takt man gör i dag, säger Nordin som kallas "upprorsmakare" i Expressen.

Enligt organisationen är urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden orsakad av prispressen på mat. Förra året fanns bara 16 000 heltidsbönder kvar i Sverige. En halvering bara de senaste tio åren. När landsbygden var som mest levande arbetade miljoner svenskar inom jordbruket.

I väckelseskriften "Västerlandet i fara" beskrev den världsberömde professor Herman Lundborg problematiken:

"Storstäderna uppsluka bokstavligen folket. De locka till sig hundratusentals människor och göra slut på dem. Dessa städer ger intryck av urkraft, glans och oavlåtliga framgångar, men i själva verket är de ändlösa kyrkogårdar. I Berlin har vi redan nu ett talförhållande, där två vaggor svara mot fem likkistor. När det moderna samhällets storstäder väl har slukat den största delen av landsbygdens befolkning kan inte den avfolkade landsbygden längre förse de ständigt växande metropolerna med tillräckligt människomaterial. Tomrummen, som på detta sätt uppstå inom landet, fylls genom invandring från andra länder."

I samband med EU-folkomröstningen lovade makthavarna att ett EU-medlemskap skulle göra maten billigare i affärerna och hotade samtidigt med nedskärningar på välfärden om folket röstade fel. Kinnevik-ägda JA-generalen Odd Engström (S) vägrade att debattera mot de folkliga NEJ-ledarna i folkomröstningen om EU och hävdade gentemot folket att "Detta är inte ett hot. Det är ett beslutsunderlag".

Men maten blev snabbt efter folkomröstningen dyrare och har sedan dess blivit ännu dyrare och i många undersökningar är maten i Sverige nu dyrast eller näst dyrast i hela EU. Samtidigt har politikerna utraderat Sveriges självförsörjning på mat så att vi nu måste importera omkring hälften av alla fläsk- och nötköttprodukter.

Orsaken är EU:s ekonomiska ideologi som går ut på att alla länder ska göras beroende av varandra och att inget land får vara självförsörjande. Sverige ska enligt EU producera främst skog, Storbritannien ska producera främst olja och fisk, Frankrike ska producera främst jordbruksprodukter osv. Detta leder till att alla länder blir specialiserade på sin produktion samt att de blir beroende av att vara tillsammans i en tullös ekonomisk union till stor del styrd av de odemokratiska teknokraterna i EU.

Läs mer om samma ämne