Hemtjänstens arbetare i Ramsele är rädda

Både Räddningstjänsten och Securitas säger nej till att hjälpa hemtjänsten att hantera hotfulla och våldsamma missbrukare. Polisen har man sedan länge gett upp på.

-Vi måste ha någon form av behjälplighet. Ska två unga jäntor gå in i ett hem där det finns galningar? De måste få någon stöttning. Det måste finnas överfallslarm eller att man vänder sig till brandkåren - polisen tar ju en timme att få hit, säger en Ramselebo.

Den missbrukare som knivskars svårt och nu vårdas på intensivvårdsavdelningen i Sollefteå besökte så sent som i fredags en av hemtjänstens brukare. Där misshandlade missbrukaren brukaren så svårt att han blev allvarligt skadad, enligt hemtjänsten.

Missbrukare samlas ofta hos brukare som hemtjänsten hjälper, vilket skapar en farlig miljö för personalen, menar Jerry Mähler som är äldreomsorgschef i Sollefteå kommun.

Det är ett nytt samhälle som håller på att skapas i Sverige. Sollefteå Kommun har därför sett sig tvingade att försöka ersätta polisens roll i samhället med privatägda säkerhetsföretag. Men Securitas som man har varit i kontakt med säger att man inte heller har resurser till att bemöta våldet.

Inte heller Räddningstjänsten (brandkåren) vill hjälpa till. Anledningen till detta är att man inte vill utsätta sin egen personal för de risker som hemtjänsten tvingas till.

-När räddningstjänstens personal, som är van situationer med stora risker, bedömer att risken är för stor med hot och våld... Det talar för hur allvarlig situationen är tycker jag, säger Jerry Mähler.

Räddningstjänstens inställning är att man vill ses som en enbart hjälpande part, och att det är polisens uppgift att upprätthålla ordningen i samhället. Därför vägrar man exempelvis att åka på uppdrag till vissa stadsdelar i storstäderna där man bemöts med våld av befolkningen.

Nyliberala politiker har dock föreslagit att Räddningstjänsten i framtiden ska få delegation på vissa av polisens uppgifter, på motsvarande sätt som skett när ambulansstationerna avvecklats och brandmän fått delegation på vissa medicinska uppgifter. Det man i praktiken vill är att brandmän ska gå runt med batong och få slå ned personer som är kriminella. Fast paketerat i tjusigare ord.

Troligare är att politikerna först kommer att försöka lösa problemet genom att i praktiken privatisera många av polisens uppgifter, genom att skicka mer skattepengar till privatägda vaktbolag.

På så vis blir medborgarna tvingade att betala vinst till vaktbolagens ägare. Systemet liknar mycket hur människor på medeltiden var tvingade att betala skatt till adeln, för att få "beskydd" av den. Securitas störste ägare är greve Gustaf Archibald Douglas på Stjärnorps slott.

Douglas äger även Rydboholms slott och har en personlig förmögenhet på över 36 miljarder. Han är en av männen bakom de "Nya Moderaterna" som privatiserat bland annat flyktingmottagningen, avskaffat det kommunala självstyret och krävt att svenska folket ska "öppna sina hjärtan".

Läs mer om samma ämne