Nya flyktingboenden i Junsele

Förtätningar kallas det på finspråk när man tränger ihop dubbelt så många flyktingar på samma minimala yta. Affärsidén går ut på att den nya adeln då kan klämma skattebetalarna på dubbelt så stor avgift.

Förra veckan anlände ett 30-tal asylsökare till en asylkapitalists fastighet på Jon Zakrisväg i Junsele. Gruppen är värd ca 10 000 kronor per dag för asylkapitalisten. Pengar som tas ur fickan på de andra Junseleborna.

Nu är Migrationsverket på gång att göra fler besiktningar. Tanken är att tränga ihop dubbelt så många flyktingar på samma yta. Efter att ytterligare ett 30-tal flyktingar bussats in från de EU-länder de flytt ifrån kommer varje flykting bara få 3 kvadratmeter var att leva på.

Som jämförelse har en nödställd ko enligt djurskyddslagen rätt till 9 kvadratmeter. Men mörkhyade från tredje världen har mindre rättigheter än djur. Lagarna kring Sveriges migrationspolitik är menade att gynna samhällets rika, samtidigt som alla andra blir offer för politiken.

Det har förekommit flera folkliga protester mot asylkapitalismen i Junsele. För några veckor sedan sköts fönster sönder på en asylkapitalists fastighet och även skogsmaskiner har blivit attackerade. I slutet av förra veckan sköt okända gärningsmän en raket på ett asylhotell i Junsele och försvann sedan från platsen på skoter.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne