Strömsunds befolkning minskar mest i landet

Trots rekordstor inflyttning under året av både svenskar och utlänningar minskar befolkningen i Strömsunds kommun mer än i någon annan kommun i Sverige.

Den rekordstora invandringen har gjort att nästan alla kommuner i Sverige ökat sin befolkning under 2015. Trots detta har det under året blivit 161 personer färre i Strömsunds kommun.

Nästan 600 personer har under året flyttat till Strömsunds kommun, varav ungefär hälften är utlänningar. Strömsund har tagit emot betydligt fler invandrare än de flesta andra jämtländska kommuner. Men eftersom nästan 700 personer flyttat ifrån kommunen sjunker ändå befolkningen.

Fler människor har även dött i Strömsunds kommun än som fötts. 176 personer har dött och 115 har fötts, vilket betyder ett negativt så kallat födelseöverskott på -61 personer.

Grundproblemet är urbaniseringen. Makthavarna tenderar att ta från landsbygden och ge åt städerna och de större orterna. Detta gäller inte minst det "mänskliga kapitalet", dvs människorna. Men även naturresurser som alltid skördas på landsbygden men vars rikedomar går till städerna och de större orterna. Och det är på dessa platser som kulturen är mest dysfunktionell och födelseöverskottet således är mest negativt.

Den svenske professorn Herman Lundborg beskrev redan på 30-talet hur städernas ständiga tillväxt var i konstant behov av nya människor från landsbygden. Han skrev att storstäderna "suga förr eller senare till sig all must och märg ur folket och dödar det därigenom".

När storstäderna väl har slukat den största delen av landsbygdens befolkning kan inte den avfolkade landsbygden längre förse de ständigt växande städerna med tillräckligt många människor. Detta förutsåg Lundborg skulle i framtiden leda till att: "Tomrummen, som på detta sätt uppstå inom landet, fyllas genom invandring från andra länder".

Läs mer om samma ämne