Strömsunds kommun protesterar mot höjda patientavgifter

Skattepengarna går till privatpersoners vinst Beslutet att kraftigt höja patientavgifterna inom Region Jämtland Härjedalen för att finansiera vinsterna som välfärdskapitalisterna gör har fått Tillgänglighetsrådet i Strömsunds kommun att protestera.

Den 10 februari 2016 beslutade regionfullmäktige att höja patientavgifterna inom Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att avgiften för vårdbesök fördubblas från 150 kronor till 300 kronor. Även flera andra avgifter höjs och villkor försämras.

-Höjningen drabbar de grupper i samhället som redan har det svårt, säger ordföranden Göran Bergström.

Som vanligt tjänar de grupper som har det bäst ställt på att de som har det svårast drabbas. Den grupp i samhället som får sina vinster av att folket är tvingade att betala skatt till dem, välfärdskapitalisterna, kommer att tjäna stort på avgiftshöjningen. Fördubblingen av avgifterna möjliggör för en ökning av deras redan nu höga vinster.

Landets mest kände välfärdskapitalist, Bert Karlsson, fakturerar nu skattebetalarna 1 miljon kronor om dagen som de är tvingade att betala till honom vare sig de vill eller inte. "-Det är fruktansvärda vinster, vi pratar om 50 procent i vinstmarginal. Jag skulle kunna sänka priset och spara miljardbelopp åt skattebetalarna", berättar Bert Karlsson i en intervju.

Finansminister Magdalena Andersson har i veckan meddelat att staten kommer att behöva både låna pengar och skära ner på sjukförsäkringen och biståndet för att klara av de ökade kostnaderna som massinvandringen medfört. Bara i år beräknas den ha kostat 600 miljarder kronor extra.

På motsvarande sätt som inom asylindustrin görs oskäligt stora vinster även inom vården och skolan. Istället för att skatten ska gå till en gemensamt ägd verksamhet går den nu i allt fler fall till en i princip privatägd del av staten, så kallad korporativism, som folket är tvingade att betala skatt till.

Makthavarna beräknar att de kraftigt höjda avgifterna kommer att spara pengar kortsiktigt genom att färre sjuka uppsöker sjukvården. Risken är dock att kostnaderna ökar i längden när allvarliga sjukdomar kommer att upptäckas först i ett senare skede när de är svårare att behandla.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne