Patientavgifterna höjs nu är de högst i landet

Region Jämtland Härjedalen höjer patientavgifterna Det är beklagligt men nödvändigt, säger moderata regionrådet Christer Siwertsson. Om inte höjningen sker kan nämligen inte välfärdskapitalisterna fortsätta kapa åt sig lika stora miljonvinster från den skattefinansierade välfärdskakan.

Det blir dubbelt så dyrt att gå till läkaren i Region Jämtland Härjedalen efter att regionfullmäktige i går beslutade att höja patientavgifterna för sjukvården. Ett besök inom öppenvården höjs till 300 kronor och 400 kronor i akuta fall vilket är högst i landet.

-Det är en nödvändighet. Det kan inte ha gått någon förbi att regionen har ett underskott. Det är inte möjligt att återställa jätteunderskottet om inte alla hjälps åt, säger moderaten Christer Siwertsson.

Men det är inte alla som behöver hjälpas åt. Som vanligt är det de fattigaste och mest utsatta som ska betala. Chefer och byråkrater inom landstinget samt de totalt onödiga och funktionellt sett parasitiska välfärdskapitalisterna är undantagna och behöver inte hjälpas åt med kostnaderna.

Vilket är anmärkningsvärt eftersom hel del av underskottet beror på att folkets skattepengar idag går till vinster för välfärdskapitalister, istället för till exempelvis vård. Detta är en del av ett korporativistiskt fascistiskt system som både Moderaterna och Socialdemokraterna vill ha.

Systemet innebär att alla är tvingade att betala höga skatter, och att skatterna ska gå som miljonvinster till välfärdskapitalisten. Från folkets synvinkel är det en blandning av det sämsta från Moderaternas och det sämsta från Socialdemokraternas politik.

För att kunna fortsätta politiken och fortsätta betala ut miljonvinster till ett ökande antal välfärdskapitalister är avgiftshöjningen nu helt nödvändig.

I takt med att välfärdskapitalisternas vinster blir större ökar klagomålen på vården mycket, eftersom vinsterna utarmar den egentliga verksamheten. De senaste 10 åren har klagomålen ökat med 45 procent. Landstinget Västernorrland slog i år rekord i antal anmälningar, hela 1075 stycken rapporterades. I många fall handlar det om långa väntetider.

-Det saknas personal och det saknas vårdplatser. Här finns mycket, mycket smärta. Det är gråtande patienter som ringer oss om det här, säger Kerstin Sundholm som är verksamhetschef på Patientnämnden.

Makthavarnas "lösning" på problemet kommer sannolikt att bli att snabba på utförsäljningen av välfärden och ytterliga överföra makt och ekonomiska resurser till de i princip fascistiska välfärdskapitalisterna.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne