Välfärdskapitalist köpte Backes nedlagda sjukhus

Har redan tagit 100-tals miljoner av folkets skattepengar som vinst ned i egen ficka som en direkt konsekvens av makthavarnas utförsäljning av välfärden. Nu ska även skattebetalarna i Strömsunds kommun ge sina pengar till örebroaren Sabri Erdinc. Av 100 skattekronor som tas av folket till verksamheten väntas ca 80 kronor gå till verksamheten och 20 kronor till vinst så att han kan köpa upp mer av den allt mer privatiserade välfärden.

Ett 70-tal personer hade visat intresse för att köpa det så kallade "Backe sjukhus", egentligen "Backes nedlagda sjukhus" som lades ned för att spara pengar. Igår hölls auktionen exekutivt på Kronofogden i Östersund.

Enligt Kronofogden är en exekution "att genom tvång se till att en person gör sin plikt enligt ett utslag eller en dom, t.ex. betalar en skuld". Det hade inte de välfärdskapitalister som tidigare ägde Backes nedlagda sjukhus gjort och efter nära tre års väntan gav tvångslikvidationen 9,5 miljoner och en återstående skuld på 9 miljoner. Sannolikt kommer det att behövas många exekutioner i Sverige i framtiden såsom ekonomin nu utvecklar sig. Många ser gärna att demokratin förbättras så att folket i större utsträckning kan vara med och döma snabbare och mer rättvist.

Vad som lockade många av de 70-talet lycksökarna till att vara med då exekutionen förverkligades var att bli asylkapitalist och pressa ut fler miljoner ur skattebetalarna. Folket sitter idag som kidnappat medan ett litet antal individer i samhället säljer ut välfärden för att göra sin egen intressegrupp till miljonärer på skattepengarna. Allt medan hela den gemensamt ägda välfärden skärs ned på och läggs ned.

Situationen i Sverige och i Fjällsjö liknar den i Ryssland på 90-talet, då huvuddelen av de en gång i tiden gemensamt ägda resurserna kom att hamna i fickan på åtta personer varav sju var israeler och ingen arbetade för samhällets bästa.

Planen från makthavarnas sida är sannolikt att utförsäljningen av välfärden ska resultera i att alla de privatägda välfärdsbolagen inom vård-, skola- apoteks-, HVB-, asyl- och äldreboendebranschen m.fl. i slutändan ska säljas till utländska multinationella företag för att skapa monopol, såsom exempelvis skett med media-, biograf- och mejeribranschen etc.

Enkel matematik säger att folket aldrig i längden kommer att acceptera detta ekonomiska system, som kan sägas vara det sämsta av kapitalismen ihopparat med det sämsta från socialismen, och att ett uppror mot politiken och mot de som förstör välfärden därför är ofrånkomligt.

Även Strömsunds kommunalråd/polischef Göran Bergström var på plats för att bevaka spektaklet. Detta i egenskap av huvudman för kommunens av folket gemensamt ägda verksamhet i byggnaden.

-Vi ser långsiktigt på vårt engagemang. Och vi vill inte att våra äldre ska drabbas på något sätt, säger Göran Bergström.

Det finns många sätt som välfärdskapitalisterna skulle kunna "drabba" de äldre på. Men en anledning till att så många är intresserade av att köpa Backes nedlagda sjukhus är de miljardvinster som folket just nu tvingas betala till asylfascister. Strömsunds ledare Göran Bergström har tidigare vädjat om att ingen ska öppna fler flyktingboenden eftersom de drabbar den gemensamma ekonomin så hårt.

Enligt ÖP så finns redan nu ett boende för så kallade ensamkommande barn i byggnaden. Detta innebär isåfall att Backe hittills har fyra skattefinansierade boenden för utlänningar. Till denna börda tillkommer det privatägda HVB-hemmet som den ökände Wall Street-magnaten Henry Kravis varit med att profitera på. Kravis var den välfärdskapitalist som stod i centrum då Aftonbladet med flera för några år sedan anklagade välfärdskapitalister för att drabba de äldre.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne