Polischef kritiserar flyktingmottagandet

Rekordmånga larm kommer nu in från de många gånger privatägda flyktinghotellen. En stor anledning är att Migrationsverket beslutat om att halvera boytan för flyktingarna. Vilket fördubblar vinsten för asylkapitalisten men anstränger polisen och resten av det gemensamt ägda samhället på ett orimligt hårt sätt.

-Vi såg då direkt att störningarna ökade, säger Polisområdeschefen på Jämtlandspolisen Stephen Jerand, som riktar hård kritik mot hur flyktingmottagandet fungerar i Sverige.

Med de nya generösare reglerna för asylkapitalisten kan denna båsa in en asylsökare på varje 3 kvadratmeter av sin hotellyta. Detta kan jämföras med de nio kvadratmeter en ko är garanterad när hon befinner sig i nöd.

-Man förvarar människor på ett sätt som jag personligen tycker inte är humanitärt, säger Jerand.

Idag tar det som regel två år att handlägga ett ärende. På den tiden hinner många som ska skickas tillbaka till sina hemländer oroa sig och irritera sig många gånger över sin situation och må väldigt dåligt. Vilket innebär att både svenskar och invandrare förlorar på den långa handläggningstiden.

-Det är ingen vinna-vinna situation utan alla är ju förlorare på det här på något vis, säger polischefen.

Men det är inte riktigt sant, för även om 99 procent av folket är förlorare på politiken så finns det vinnare. Fanns det inte vinnare skulle helt enkelt inte politiken finnas. I det här fallet är det asylkapitalisterna som är vinnarna, Wallenberg, Bert Karlsson och andra mer lokala förmågor som sett sin chans att dränera det skattefinansierade välfärdssystemet för att berika sig själva. Ju fler asylsökare resten av samhället tillåter att de packar ihop och ju längre handläggningstiderna blir, desto större blir deras skattefinansierade miljonvinster.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne