Backe Hälsocentral bäst i landet

Enligt Patientenkäten 2015 som Sveriges Kommuner och Landsting gjort är hälsocentralen i Backe återigen den hälsocentral i landet som folk är mest nöjda med.

Arbetet med den nationella patientenkäten finansieras och drivs av landstingen och regionerna med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som samordnare.

I patientenkäten får vårdtagare bedöma Helhetsintryck, Bemötande, Delaktighet, Förtroende, Information, Rekommendera, Tillgänglighet och Upplevd nytta.

Backe Hälsocentral toppar listan över landets hälsocentraler.

Backe Hälsocentrals snittbetyg var i år 0,9638. Tätt efter var Husläkarmottagningen Bildö i Stockholm på 0,9632. Båda hälsocentralerna är gemensamt ägda av svenskarna och finansierade med skattepengar. 7 av 10 hälsocentraler av de tio mest populära hälsocentralerna är dock privatägda hälsocentraler finansierade med skattepengar där en del av vårdpengarna går till vinst.

För Jämtlands läns primärvård som helhet ligger resultatet ungefär på riksgenomsnittet. På andra plats kommer Nya Närvården Strömsund med ett snittbetyg på 0,9179, och sist kommer Odensala Hälsocentral med 0,7566.

Läs mer om samma ämne