MSB vill bygga tältläger i Strömsund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill bygga ett tältläger i Strömsunds kommun åt asylsökare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill inventera om det finns mark i Strömsunds kommun för tillfälliga asylboenden i tält.

Frågan har varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunen har avrått från att upprätta boenden i tält för nyanlända invandrare till kommunen. Motivet som anges är klimatet.

-"Med hänsyn till det stränga vinterklimatet i kommunen så avråder vi dock från att över huvud taget etablera ett tältboende i kommunen", skriver kommunen i svaret till MSB.

Kommunen har dock tidigare angett de stora kostnaderna för välfärdssystemet som motiv för att motarbeta ett större flyktingmottagande.

Läs mer om samma ämne